Milion dwieście tysięcy Kart Dużej Rodziny, więcej żłobków i przedszkoli, dłuższe urlopy dla matki i ojca czy ulgi podatkowe to tylko niektóre osiągnięcia polityki rodzinnej ostatnich lat.

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak Kamysz przedstawił dzisiaj raport dotyczący tej polityki. Zaznaczył, że od czterech lat, kiedy został szefem resortu, krok po kroku wprowadzany jest cały system wspierania rodziny. Jak mówił najpierw wydłużenie urlopów rodzicielskich, teraz ich upowszechnienie i stworzenie możliwości korzystania każdemu, kto jest rodzicem. Kolejna rzecz to urlop ojcowski cieszący się coraz większym zainteresowaniem. Od początku tego roku na taki urlop zdecydowało się ponad 52 tysiące ojców.

Minister przypomniał, że jeszcze nie tak dawno urlopy dla rodziców wynosiły 18 tygodni. Dzisiaj jest to 52 tygodnie. Rodzic, który zdecyduje się na półroczny urlop dostaje 100 procent swojego wynagrodzenia. Jeśli wydłuży go o kolejne pół roku otrzyma 60 procent pensji. Jeśli zaś od razu skorzysta z rocznego urlopu dostanie 80 procent wynagrodzenia. Z tych urlopów od momentu wejścia w życie nowych przepisów skorzystało około 630 tysięcy rodziców. Mogli decydować, w jaki sposób chcą z tego urlopu korzystać - czy wymieniać się między sobą, czy łączyć taki urlop z aktywnością zawodową. Taką możliwość daje uelastycznienie czasu pracy - zwrócił uwagę minister.

Kolejną ważną zmianą, która została już przyjęta przez parlament i wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku jest zasada "złotówka za złotówkę" przy udzielaniu pomocy rodzinie. W dzisiejszej rzeczywistości przekroczenie progu dochodowego uniemożliwia dalsze korzystanie ze świadczeń rodzinnych. Od nowego roku świadczenie nie będzie już odbierane a jedynie stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Minister wyjaśnił, że za każde przekroczenie progu o 1 złotych, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 złotych.

Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił, że polityka rodzinna realizowana jest w różnych miejscach, zaczynając od urodzenia, wychowania dzieci poprzez edukację i kończąc na polityce senioralnej.