Obiekty wypoczynkowe pod szczególnym nadzorem. Sanepid rozpoczął kontrole miejsc, w których dzieci będą spędzać wakacje. Inspektorzy sprawdzają stan techniczny budynków i sanitariatów.

Szczególnie ważna jest jakość zaplecza kuchennego i stołówek - mówi Gabriela Górowska, kierownik sekcji żywności nowosądeckiego Sanepidu. „Sprawdzamy stan zdrowia osób, które są odpowiedzialne za przygotowanie posiłków, jakość produktów czy warunki przechowywania żywności. Wszystko po to aby nie doszło do zatruć pokarmowych.” -podkreśla.
Jak co roku inspekcje wznowi w wakcje również Kuratorium Oświaty. Dyrektor nowosądeckiej delegatury Stanisław Szudek informuje, że będzie weryfikowane czy organizator wypoczynku wypełnia program, który zadeklarował podczas jego rejestracji, a także czy kadra spełnia odpowiednie kwalifikacje.
Eksperci zalecają aby rodzice czy opiekunowie również sami zgłaszali wszelkie nieprawidłowości dotyczące wypoczynku dzieci.