Kolejne decyzje Brukseli pozwalające na wypłatę unijnych funduszy dla Polski ze wspólnej kasy.

Ponad 27 miliardów euro - tyle wynosi program „Infrastruktura i Środowisko" zaakceptowany przez Komisję Europejską. To nie tylko największy program w Polsce, ale i w całej Unii. Pieniądze zostaną przeznaczone na drogi, kolej, bezpieczeństwo energetyczne, a także na gospodarkę niskoemisyjną oraz ochronę środowiska. Drugi program zatwierdzony przez Brukselę to „Polska Wschodnia", z którego popłyną do Polski ponad 2 miliardy euro. W sumie Polska zaakceptowała już 5 programów z 21 pozwalających na wypłatę pieniędzy z unijnego budżetu do 2020 roku.