Opracowywane dla przemysłu technologie przyczyniają się do zmniejszenia niepokojących zmian w środowisku, a czasem wręcz bezpośrednio chronią życie

Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników od lat prowadzi badania i dostarcza przedsiębiorcom rozwiązania z zakresu budownictwa, transportu, ochrony środowiska, służb militarnych, medycyny i ochrony zdrowia, a także szeroko pojętej produkcji. Główną siedzibą instytutu jest Toruń, natomiast w Gliwicach działa – Centrum Farb i Tworzyw, a w Piastowie Centrum Elastomerów i Gumy. To nie tylko różne lokalizacje, lecz również możliwość podejmowania różnorodnych wyzwań.

O znakomitym połączeniu badań i aspektu praktycznego świadczy miniony rok. Wszyscy pamiętamy problemy z zaopatrzeniem medycznym w maski ochronne na początku pandemii COVID-19. Inżynierowie instytutu Łukasiewicz – IMPiB skonstruowali, zbudowali i uruchomili linie technologiczne do wytwarzania włókniny filtracyjnej w technologii „melt blown”, która stała się podstawowym zespołem ciągu technologicznego do wytwarzania maseczek, jaki

powstał przy udziale Łukasiewicz – IBWCh oraz Łukasiewicz – ITR. Włóknina ta – o znakomitych właściwościach filtracyjnych, ale też świetna pod względem oddychalności i poziomu nietoksyczności, jest stosowana w maseczkach medycznych (zgodnie z normą EN 14683:2019+AC). Za szybką reakcję i umiejętność wykorzystania interdyscyplinarnego charakteru Łukasiewicza Sieć Badawcza Łukasiewicz wyróżniła instytut nagrodą specjalną, którą wręczono na gali z okazji dwulecia sieci.

Centrum w Piastowie podjęło się opracowania nowatorskiej technologii odzyskania i ponownego zagospodarowania sadzy pigmentowej (toneru) i tworzyw sztucznych (PP, PS, ABS) ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) – aktualnie nienadających się do ponownego wykorzystania. W części dotyczącej zagospodarowania tonerów obrano trzy kierunki wykorzystania tego surowca wtórnego: jako modyfikatora i/lub pigmentu do kompozytów tworzyw termoplastycznych, w technologii wytwarzania gumy oraz do farb i lakierów. Dla każdego z nich zostały wytworzone kompozyty i mieszanki zawierające różne ilości odzyskanego surowca, określono podstawowe parametry wytrzymałościowe, fizyczne i reologiczne. Z kompozytów wtórnych o najlepszych parametrach wytworzono prototypowe wyroby (folie, pojemniki, uszczelki, płyty itp.). Natomiast w części dotyczącej odzyskania tworzyw sztucznych opracowano technologie separacji surowców, które nie nadają się do dalszego wykorzystania i surowce możliwe do dalszego przetwórstwa. Odzyskane surowce takie jak: PS, PP, ABS mają zastosowanie w produkcji wyrobów życia codziennego, jak również w przemyśle. Opracowana technologia wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego.

Centrum w Gliwicach opracowało sposob przeciwdziałania nadmiernemu nagrzewaniu się pomalowanych pokryć dachowych, elewacji i innych elementów konstrukcyjnych, zbiorników paliwowych, obudów chłodni i magazynów itp. na skutek promieniowania słonecznego. Przeciwdziała mu nakładanie odpowiednio pigmentowanych powłok organicznych o wysokim współczynniku odbicia promieniowania w zakresie IR, a jednocześnie selektywnie absorbujących promieniowanie widzialne. Zimne powłoki opracowane w instytucie mogą mieć dowolną barwę. Ich zdolność do regulacji napromienienia słonecznego powierzchni zapobiega powstawaniu wysp ciepła w miejskich aglomeracjach, powoduje zmniejszenie stężenia i szybkości tworzenia smogu, dzięki czemu poprawia warunki zdrowotne mieszkańców. W wyniku stosowania tego typu powłok wyraźnie zmniejsza się zużycie energii koniecznej do klimatyzacji budynków, co skutkuje zmniejszeniem emisji podstawowego gazu cieplarnianego CO2 z elektrowni.

Sukcesy instytutu są możliwe dzięki połączeniu nowoczesnej infrastruktury doświadczalnej i badawczej oraz znakomitej kadry naukowo-badawczej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Oferuje biznesowi unikalny system, dzięki któremu grupa 4,5 tys. naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje opracowanie skutecznego rozwiązania. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze, może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Zobacz także: https://lukasiewicz.gov.pl/lukasiewicz-w-liczbach/,https://lukasiewicz.gov.pl/o-nas/grupy-badawcze/
foto: materiały prasowe