W Kijowie panuje atmosfera reformy - ocenia minister Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji powiedział na konferencji prasowej po powrocie z Ukrainy, że mimo trudnej sytuacji tamtejsze władze wprowadzają ważne zmiany. Uchwalono między innymi ustawy, które mają umożliwić wejście do ruchu bezwizowego, w tym ustawę o zwalczaniu korupcji.

Radosław Sikorski dodał, że Polska będzie doradzać Ukrainie, jeśli chodzi o wprowadzenie w życie umowy stowarzyszeniowej, zwłaszcza jej najtrudniejszej części, dotyczącej handlu. Mamy pomagać również przy wyborach prezydenckich, zaplanowanych na 25 maja. Przebieg głosowania będzie monitorować ponad tysiąc zagranicznych obserwatorów, w tym 116 z Polski. W okręgu donieckim zamkniętych będzie około 1-2 procent komisji wyborczych.

Ukraińskiego władze mają zamiar znieść embargo na import polskich produktów rolnych. Takie zapewnienie otrzymał w Kijowie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
Zaznaczył, że o zniesieniu embarga poinformowali go osobiście premier Arsenij Jaceniuk i szef MSZ w Kijowie Andrij Deszczyca.


Szef ukraińskiej dyplomacji dodał, że ostateczna decyzja zapadnie pod koniec tego miesiąca. 27 maja odbędą się spotkania służb weterynaryjnych Polski i Ukrainy, poświęcone tej sprawie.

Rozmawiano jednak nie tylko o embargu, ale także o pomocy Polski we wprowadzaniu reform na Ukrainie - przede wszystkim samorządowej i walce z korupcją.