Polska Razem dostała od Solidarnej Polski propozycję wspólnego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tak twierdzi lider Polski Razem Jarosław Gowin, który przebywał dziś na Podkarpaciu.

Gowin podkreślił, że warunkiem rozmów z różnymi ugrupowaniami jest podpisanie się pod wspólnymi postulatami programowymi. Jakiekolwiek porozumienie, z Solidarną Polską czy z innymi ugrupowaniami, wymagałoby wspólnych deklaracji programowych, bo w sprawach gospodarczych nasz program jest w istotny sposób odmienny od programu Solidarnej Polski - oświadczył Jarosław Gowin.

Przywódca Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro zaprzeczył dziś informacjom o porozumieniu z Polską Razem. Przyznał jednak, że "prowadzone są różne rozmowy".