Emisja telewizyjnych spotów programowych PiS może być niezgodna z prawem. Państwowa Komisja Wyborcza, w odpowiedzi na zapytanie PSL, przypomina, że kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia właściwego aktu. PKW zaznacza, że działania dotyczące emisji spotów mogą nosić cechy kampanii wyborczej.

Rzecznik PSL Krzysztof Kosiński podkreśla, że PKW w przesłanym do klubu ludowców piśmie podkreśla, że działania dotyczące emisji reklamówek partyjnych nie są podejmowane przypadkowo i naruszają zasadę równości kandydatów, komitetów wyborczych i są odbierane jako obejście prawa.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przekonuje jednak, że kampania jego partii jest jedynie kampanią informacyjną a nie agitacja wyborczą. Polityk dodaje, że zgodnie z Biurem Analiz Sejmowych wręcz obowiązkiem partii politycznych jest informowanie o podejmowanych przedsięwzięciach i programach. Błaszczak zaznaczył, że PiS program przyjęło i opinię publiczną informuje.

PKW zwraca też uwagę, że finansowanie przez partie działań z elementami agitacji wyborczej narusza przepisy dotyczące sposobu, terminu i źródeł finansowania kampanii wyborczej oraz limitów wydatków na jej prowadzenie.

Zgodnie z prawem kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez prezydenta daty wyborów.