Byli prezydenci Ukrainy popierają protestujących. Leonid Krawczuk, Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko wyrazili "solidarność z pokojowymi działaniami tysięcy młodych Ukraińców".

W oświadczeniu prezydenci napisali, że naród ukraiński po raz pierwszy wyszedł na ulicę nie z politycznych pobudek. Byli przywódcy Ukrainy potępili nadmierne użycie siły w stosunku do pokojowych demonstracji i wezwali wszystkie strony do powstrzymania się od przemocy.

Przywódców opozycji wezwano do dialogu z rządem, który z kolei powinien zrozumieć "europejskie tęsknoty narodu ukraińskiego".