Teorie na temat wybuchów na pokładzie samolotu, brzoza i jej rola w katastrofie, a także prezentacje zgniatania blachy na przykładzie puszek - takie sprawy omawiane są podczas Drugiej Konferencji Smoleńskiej.

Specjaliści z różnych dziedzin w tym eksperci zespołu Antoniego Macierewicza debatują na temat katastrofy prezydenckiego samolotu 10 kwietnia 2010 roku. Miejsce konferencji nie zostało publicznie podane, a obrady można śledzić jedynie przez internet.

Największe kontrowersje budziło wystąpienie prof. Chrisa Cieszewskiego, który przekonywał, że brzoza, która oderwała skrzydło tupolewa, była złamana co najmniej pięć dni przed katastrofą.

Andrzej Ziółkowski z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN omawiał badania elementów metalowych wraku samolotu. Jego zdaniem wnioski potwierdzają hipotezę o eksplozji. Jego zdaniem, wstępny przegląd dokumentacji zdjęciowej wskazuje, że nie można odrzucić hipotezy o eksplozji. Ziółkowski dodaje - "są wskazówki, że doszło do co najmniej dwóch eksplozji".

Ziółkowski starał się pokazać, że analiza śladów na wraku przeczy ustaleniom komisji rządowej. Natomiast bardziej skomplikowane zagadnienia starał się omawiać w sposób przystępny dla przeciętnego odbiorcy. Te naprężenia, które są po obwodzie są dwa razy większe niż te, które są wzdłuż zbiornika ciśnieniowego. Ziółkowski uważa, że przykładem zbiornika ciśnieniowego, w którym wytwarza się nadciśnienie jest kiełbasa, którą zbyt długo gotujemy i pęka wzdłuż, nie w poprzek.

Z kolei Piotr Witakowski z Akademii Górniczo Hutniczej zwrócił uwagę na cenną dokumentację sporządzoną przez media. Jak sugerował to także miałoby dowodzić, że dopiero po katastrofie fragmenty samolotu umieszczono w brzozie. Witakowski wyjaśnia, że "telewizja moskiewska" pokazała, że nie ma żadnych szczątków na brzozie. Jak sugeruje - zostały one tam później umieszczone.

Wśród prelegentów są także: Jan Obrębski, Wiesław Binienda, Karol Karski, Marcin Gugulski, Tomasz Zukowski, Jacek Kurzepa, Małgorzata Wassermann oraz Piotr Gliński.
W trakcie Konferencji Smoleńskiej zaplanowano sesje techniczną, medyczną, prawną i socjologiczną.