Arcybiskup Hawany kardynał Jaime Ortega y Alamino opublikował treść wystąpienia kardynała Bergoglio podczas jednej z kongregacji generalnych, które poprzedziły konklawe. Zdaniem kardynała Ortegi, myśli przedstawione wówczas przez arcybiskupa Buenos Aires miały mocno wpłynąć na wybór kardynałów.

Kardynał Jaime Ortega y Alamino opublikował kopię wystąpienia przyszłego papieża Franciszka w kubańskim czasopiśmie katolickim "Palabara Nueva". Kardynał wyjaśnia, że poprosił kardynała Bergoglio o kopię jego wystąpienia na temat misji ewangelizacyjnej Kościoła. Jego treść tak bardzo spodobała się prymasowi Hawany, że zechciał zachować je jako "szczególny skarb Kościoła". Początkowo kardynał Bergoglio odmówił mu przekazania kopii, ale następnego dnia zgodził się przekazać oryginał swoich notatek i zezwolił na rozpowszechnienie. Po wyborze na papieża Franciszek nie wycofał swojej wcześniejszej zgody.

O czym było wystąpienie, które tak bardzo spodobało się kardynałowi Ortedze? Kardynał Jorge Mario Bergoglio zwrócił w nim uwagę, że ewangelizacja jest racją bytu Kościoła. Wśród cech nowego papieża, arcybiskup Buenos Aires wskazał potrzebę powołania osoby, która wychodząc od rozważań dotyczących Jezusa i Jego adoracji, pomaga Kościołowi "wyruszyć na peryferie egzystencjalne". Przyszły papież wskazał również na przyczyny zła w Kościele. Jego zdaniem ma ono swój początek w swego rodzaju "narcyzmie teologicznym". Kardynał Bergoglio wskazał na istnienie dwóch obrazów współczesnego Kościoła. Wizerunek, wedle którego, Kościół żyje w sobie, z siebie i dla siebie, przeciwstawił obrazowi Kościoła, który ewangelizuje. Jako główny cel działalności instytucji kościelnych kardynał wskazał działania, których celem jest zbawienie dusz.

Arcybiskup Hawany podkreśla, że wystąpienie kardynała Bergoglio wywarło na kardynałach duże wrażenie i w dużym stopniu ukierunkowało ich oczekiwania wobec następcy Benedykta XVI.