Między październikiem 2011 r. a styczniem 2012 r. w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej (BŁiI KGSG) doszło do, przeprowadzanej co cztery lata, tzw. pełnej inwentaryzacji. Jak dowiedział się "Puls Biznesu", w jej trakcie nie zdołano znaleźć sprzętu za ponad 17,8 mln zł.

Sprawę miały wyjaśnić dwa specjalnie powołane zespoły. Ich ustalenia mówią o "znacznych błędach" w prowadzeniu ewidencji materiałowej i przekazywaniu sprzętu między poszczególnymi biurami KGSG. Ale udało się też odnaleźć część sprzętu. Niedobory wciąż jednak przekraczają 10 mln zł.

"Powołane zespoły będą pracować do momentu wyjaśnienia wszystkich niezgodności w ewidencji" - zapewnia Justyna Szmidt-Grzech, rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej. "Prowadzimy czynności weryfikujące ustalenia komisji inwentaryzacyjnej. Ich realizacja ma na celu wskazanie, czy uzasadnione będzie podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa" - dodaje.