"To serce całego systemu. Policja dotrzymała wszystkich terminów, nie było opóźnień, od kilkunastu dni to miejsce już żyje" - podkreślił minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki. Dodał, że w Legionowie zapadać będą wszystkie decyzje; tu będzie następować wymiana informacji pomiędzy służbami i policjami z innych państw.

Policyjne Centrum Dowodzenia powstało na bazie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, kosztowało 18 mln 517 tys. zł. Obiekt składa się z Centrum Dowodzenia Operacją, którego głównym zadaniem będzie koordynowanie działań prowadzonych przez policję w związku Euro 2012 oraz Centrum Wymiany Informacji, które zajmie się współpracą i wymianą informacji, w szczególności informacji międzynarodowej.

Policjanci pracujący w Centrum - jak wyjaśniał podczas konferencji szef policji, generał Marek Działoszyński - będą w stałym kontakcie m.in. z komendami wojewódzkimi policji w miastach organizatorach Euro 2012 czyli we Wrocławiu, Gdańsku i z Komendą Stołeczną Policji oraz z komendami wojewódzkim w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie - w związku z przejazdami kibiców na Ukrainę i z Ukrainy do Polski.

To Centrum było niezbędne także jeśli chodzi o współpracę z zagraniczną policją

"Centrum pracować będzie bez przerwy przez 61 dni" - dodał, zaznaczając, że przy stanowiskach, w systemie zmianowym, dyżurować będzie 95 osób, w tym 59 polskich policjantów, 18 policjantów z krajów biorących udział w rozgrywkach oraz m.in. przedstawiciele innych służb BOR, ABW, Straży Granicznej i Interpolu czy Europolu.

"Dysponujemy tutaj zarówno łącznością jawną, jak i niejawną. Mamy możliwości korzystania ze wszystkich baz danych" - wymieniał komendant. Dodał, że w Centrum odbywać się będą też wideokonferencje z udziałem poszczególnych komend wojewódzkich.

Zarówno Cichocki, jak i Działoszyński podkreślali, że Centrum Dowodzenia, podobnie jak i inne policyjne inwestycje związane ze zbliżającym się turniejem, będą wykorzystywane w przyszłości w trakcie różnego rodzaju imprez. "To Centrum było niezbędne także jeśli chodzi o współpracę z zagraniczną policją" - zaznaczył minister.

Poinformował również, że w następnym tygodniu odbędą się ćwiczenia służb związane z Euro 2012, które pokażą, jak są one przygotowane do zabezpieczenia turnieju i jak ze sobą współpracują. Kolejne - ostatecznie potwierdzające ich gotowość - mają się odbyć po 15 maja.

Na czas Euro 2012 nie będzie przywrócona pełna kontrola na granicy schengenowskiej

Cichocki powiedział także, że na czas Euro 2012 nie będzie przywrócona pełna kontrola na granicy schengenowskiej. Dodał, że rozważane jest jedynie zwiększenie patroli w okolicach granic, tak by np. mogły wyrywkowo sprawdzać autokary.

Minister powiedział, że ma sygnały, iż wielu Rosjan może przyjeżdżać do Polski przez Kaliningrad i w związku z tym rozważane jest, czy nie wprowadzić tam ułatwień w odprawach granicznych. Ułatwienia są już przewidziane na granicy polsko-ukraińskiej. Na czterech największych przejściach granicznych (w Dorohusku, Hrebennem, Medyce i Korczowej) wyznaczone zostaną m.in. specjalne pasy odpraw dla kibiców.

W Centrum pracować będą policjanci z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy Głównej Policji i komend wojewódzkich. Do współpracy zaproszeni będą również przedstawiciele służb, podmiotów i instytucji zaangażowanych w zabezpieczenie EURO 2012 - m.in. Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Ochrony Kolei, a także Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W związku z przygotowaniami do Euro zakupionych zostało także 600 oznakowanych furgonów marki Mercedes Sprinter, 13 ruchomych stanowisk dowodzenia i 24 ambulanse sanitarne. Policjanci, którzy będą zabezpieczać turniej, wyposażeni zostaną w specjalne kamizelki ochronne, ochraniacze nóg i ramion oraz rękawice.