Wśród najważniejszych zadań stojących przed Polską i polskim rządem Komorowski wymienił m.in. przeciwdziałanie kryzysowi gospodarczemu i groźbie osłabienia idei europejskiej; poprawę funkcjonowania państwa; przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego oraz podjęcie wyzwania związanego z problemami demograficznymi.

Prezydent podkreślił, że w wyborach 9 października Polacy w większości opowiedzieli się za kontynuacją dotychczasowej polityki. "Wierzę, że będzie to kontynuacja odważna" - mówił.

Komorowski przypomniał, że Polskę czeka teraz "wyjątkowo długi okres bez wyborów", co daje wielką szansę na podejmowanie spraw trudnych, ale wielkich. "To jest także wielkie zobowiązanie, by tego czasu nie zmarnować" - przekonywał.

Swoje wystąpienie prezydent rozpoczął od gratulacji dla posłów VII kadencji. Podkreślał, że w swojej pracy będą musieli oni szukać odpowiedzi na pytanie, co jest najważniejsze dla Polski i dla Polaków.

"Rozpoczęcie nowej kadencji parlamentarnej zawsze skłania do zastanowienia się nad tym, czego Polska potrzebuje dziś najbardziej dla swojego rozwoju i czego w nadchodzących latach najbardziej oczekują Polacy" - mówił Komorowski. Według niego, posłowie będą w swojej pracy wracać do tych pytań wielokrotnie. "Będziecie wokół tych pytań, co dla Polski jest najważniejsze toczyć spory i dyskusje, ale będziecie też - jestem o tym głęboko przekonany - szukać najlepszych odpowiedzi" - powiedział.

Prezydent przekonywał, że wielki narodowy wysiłek ostatnich 22 lat "doprowadził nasz kraj do istotnego sukcesu". Zaznaczył, że dokonaliśmy awansu cywilizacyjnego i dołączyliśmy do grona państw rozwiniętych, poprawił się przeciętny poziom życia Polaków.

"Polska uniknęła kryzysu, co jest zasługą zarówno polityki ostatnich lat, jak i wynikiem wieloletniego, konsekwentnego budowania gospodarki polskiej na zdrowych zasadach" - mówił Komorowski. "To jest osiągnięcie całej III Rzeczpospolitej, nas wszystkich" - dodał.

"Wiara we własne siły, przedsiębiorczość, pracowitość i optymizm Polaków zaowocowały tym, że Polska utrzymała wzrost gospodarczy także w trudnych latach kryzysu, jesteśmy więc dumni z naszych osiągnięć" - mówił. Jak dodał, powoduje to też uznanie dla Polski w oczach wielu narodów i światowych, ważnych instytucji.

W wyborach 9 października Polacy w większości opowiedzieli się za kontynuacją dotychczasowej polityki

Prezydent przekonywał, że "jedynie odważne i roztropne działania" posłów i rządu pozwolą Polsce kontynuować stabilny rozwój gospodarczy. Zaznaczył, że "trwały rozwój gospodarczy to kreatywność i innowacyjność, to zdolność do skutecznego konkurowania poprzez współdziałanie i współpracę".

Komorowski ocenił, że w wyborach 9 października Polacy w większości opowiedzieli się za kontynuacją dotychczasowej polityki. "Wierzę, że będzie to kontynuacja odważna. Nowemu Sejmowi i rządowi przyjdzie bowiem podejmować decyzje w czasach trudnych dla Europy i świata" - powiedział prezydent.

Jak zauważył, polsko-polska wojna na górze owocuje nie tylko słabą jakością debaty politycznej, ale często wpływa negatywnie na poszukiwanie skutecznych rozwiązań nawet na szczeblu lokalnym.

"W sprawach ważnych powinniśmy umieć ze sobą współpracować przy naturalnych i oczywistych różnicach wynikających z przekonań, z odmiennych propozycji rozwiązań polskich problemów. Odmiennych, ale motywowanych - ja głęboko wierzę - chęcią jak najlepszego służenia Polsce i Polakom" - powiedział prezydent.

Quiz: Co wiesz o polskim Sejmie?

Rozpocznij quiz »

Posłowie muszą przejść szkolenie z zasad pracy w Sejmie, zanim rozpoczną w nim swoją pracę. Sprawdź swoją wiedzę na temat polskiego parlamentu.

Wszystkie quizy »

"Hasło Zgoda buduje nie było wyborczym sloganem, ale wyrazem mojego głębokiego przekonania, któremu chciałbym także dziś dać wyraz" - podkreślił.

Jak zaznaczył, wielkim zadaniem jest "wzrost zaufania obywateli do państwa i wzrost wzajemnego zaufania w stosunkach międzyludzkich i w życiu społecznym, także parlamentarnym".

Prezydent mówił też, że Polacy oczekują poprawy funkcjonowania państwa. "Wiemy, że państwo jest dla obywateli, a nie odwrotnie. Jednak, mimo że dokonano wielu ważnych zmian na lepsze, procedury biurokratyczne nadal pozostają uciążliwe - dodał. W tym kontekście mówił m.in. o konieczności tworzenia przejrzystego prawa i poprawie systemu sądowniczego, aby przyspieszyć zbyt długo ciągnące się procesy.

Ocenił, że pilną potrzebą jest precyzyjne opisanie procesu stanowienia prawa i skutecznego wprowadzania w życie. Dodał, że należy przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego. To jeden z najważniejszych warunków naszego dalszego rozwoju - przekonywał prezydent.