Jak wyjaśniła Woźniak, pieniądze mają zostać przeznaczone na zasiłki do 6 tys. zł. "Chodzi o zaspokojenie najpilniejszych potrzeb" - dodała.

Również w poniedziałek szef MSWiA - na wniosek wojewody dolnośląskiego - przeznaczył 2 mln zł dla samorządów, dotkniętych powodzią. Ministerstwo poinformowało, że pieniądze pozwolą gminom sfinansować m.in. zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych, rękawic czy worków.

W wyniku sobotnich ulew na Dolnym Śląsku zginęły trzy osoby

W wyniku sobotnich ulew na Dolnym Śląsku zginęły trzy osoby. Wylała m.in. rzeka Miedzianka - dopływ Nysy Łużyckiej - zalewając niemal całe miasto Bogatynia. Przerwana została też tama na zbiorniku w Niedowie, z powodu czego produkcję musiały ograniczyć kopalnia węgla brunatnego Turów i elektrownia Turów znajdujące się w Bogatyni.

W niedzielę kulminacja fali wezbraniowej na Nysie Łużyckiej minęła Zgorzelec. Zalane zostały jego przedmieścia - Przedmieście Nyskie i Bulwar Grecki.