Zatwierdzony przez Senat większością 60 do 39 głosów zestaw przepisów łącznej objętości 2300 stron został przesłany prezydentowi Barackowi Obamie, by dzięki jego podpisowi uzyskać rangę ustawową.

Nowe przepisy między innymi zezwalają władzom na rozwiązywanie spółek, zagrażających gospodarce, tworzą nową agencję dla chronienia klientów usług finansowych oraz wprowadzają kontrolę tych sektorów rynku finansowego, które dotąd jej nie podlegały.

Reforma wejdzie w życie dwa lata po wybuchu kryzysu, który postawił pod znakiem zapytania trwałość systemu bankowego Stanów Zjednoczonych.