Rząd wstrzymuje wypłatę unijnych zaliczek na inwestycje edukacyjne w Polsce wschodniej warte 516 mln zł. Uczelnie zawaliły terminy i muszą teraz same szukać pieniędzy na dokończenie projektów - pisze "Gazeta Wyborcza".

Zgodnie z decyzją resortu rozwoju regionalnego dotacji nie dostanie na razie sześć projektów realizowanych przez: Politechniki Rzeszowską i Świętokrzyską, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Wyższą Szkołę Policyjną w Szczytnie.

Jeśli uczelnie nie znajdą pieniędzy i opóźnienia będą narastać, projekty mogą zostać skreślone z listy unijnych dotacji. Więcej o tym - w piątkowej "GW".