Zgodnie z decyzją resortu rozwoju regionalnego dotacji nie dostanie na razie sześć projektów realizowanych przez: Politechniki Rzeszowską i Świętokrzyską, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Wyższą Szkołę Policyjną w Szczytnie.

Jeśli uczelnie nie znajdą pieniędzy i opóźnienia będą narastać, projekty mogą zostać skreślone z listy unijnych dotacji. Więcej o tym - w piątkowej "GW".