Ukraina chciałaby otrzymać plan na rzecz członkostwa w NATO (Membership Action Plan – MAP) i ma nadzieję, ze uzyska polityczno-wojskowe wsparcie dla tej decyzji na następnym szczycie NATO w 2021 roku – oznajmił we wtorek minister obrony Ukrainy Andrij Taran.

„Proszę, byście poinformowali swoje stolice, że liczymy na wasze wszechstronne wsparcie polityczno-wojskowe dla podjęcia takiej decyzji na następnym szczycie NATO w 2021 roku. Będzie to praktyczny krok i wyraz zaangażowania w decyzje szczytu w Bukareszcie z 2008 roku” – powiedział Taran na briefingu ambasadorom i attaché wojskowym krajów NATO oraz przedstawicielom biura NATO na Ukrainie.

Minister podkreślił, że kurs na pełnoprawne członkostwo w NATO został zapisany w konstytucji Ukrainy, a cel rychłego uzyskania MAP wpisano do przyjętej niedawno strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy.

„Wierzymy, że NATO powinno podjąć decyzję o członkostwie Ukrainy i Gruzji w Sojuszu. Nasze kraje mają wiele wspólnego. Są to postsowieckie republiki, które padły ofiarą agresji ze strony Rosji. Z naszego punktu widzenia potencjalne członkostwo w NATO Ukrainy i Gruzji wywrze istotny wpływ na euroatlantyckie bezpieczeństwo i stabilność, w tym w regionie Morza Czarnego” – oznajmił Taran.

Dodał, że partnerstwo z NATO jest istotne dla opierania się globalnym zagrożeniom, takim jak agresywna polityka i działania Rosji, które są poważnym wyzwaniem dla międzynarodowego pokoju i stabilności.

W czerwcu Ukraina otrzymała status członka Programu Rozszerzonych Możliwości NATO. Ma on na celu utrzymanie i pogłębienie współpracy pomiędzy państwami należącymi do Sojuszu i jego partnerami, którzy mieli znaczący wkład w prowadzone przez NATO operacje i misje - napisano na stronie internetowej Sojuszu.

Decyzją poprzedniego parlamentu Ukrainy w lutym 2019 roku dążenia tego państwa do członkostwa w NATO i UE zostały wpisane do konstytucji. Zgodnie z sondażami ponad 57 procent Ukraińców popiera integrację ich kraju z Sojuszem Północnoatlantyckim.