Wniosek o wsparcie przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej działań przeciwkryzysowych związanych z pandemią COVID-19 można zamówić online dzięki specjalnej platformie internetowej – informuje rzecznik prasowy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej Małgorzata Glińska.

Zwraca ona uwagę, że druga fala pandemii skutkuje zwiększoną liczbą wniosków o wsparcie działań przeciwkryzysowych samorządów, systemu ochrony zdrowia, służb sanitarnych, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

"Proces wnioskowania o pomoc wojska został uproszczony i odbiurokratyzowany dzięki specjalnej platformie internetowej" – mówi.

Rzecznik prasowy WOT płk Marek Pietrzak powiedział, że od marca na Platformie Wsparcia WOT zarejestrowało się 2385 podmiotów, które złożyły 11,5 tys. wniosków o pomoc wojska.

"Najczęściej z platformy korzystały wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno–epidemiologiczne, ośrodki pomocy społecznej, wydziały i zespoły zarządzania kryzysowego, szpitale, centra krwiodawstwa, organizacje charytatywne i domy dziecka" – wylicza.

Według niego platforma najbardziej efektywnie była wykorzystywana w maju i czerwcu, wraz ze zmniejszaniem obostrzeń sanitarnych malała też liczba wniosków. Obecnie wraz ze wzrostem zaangażowania różnych instytucji w działania przeciwkryzysowe rośnie też liczba wniosków o wsparcie. Dlatego Pietrzak zachęca, aby jak największa ich liczba była składana za pośrednictwem platformy.

Jak wyjaśnia Glińska, Platforma Wsparcia WOT to aplikacja webowa dostępna pod adresem: www.pomocwot.ron.mil.pl, z której mogą korzystać tylko zarejestrowane podmioty. Aby dokonać rejestracji należy wysłać email z wnioskiem o rejestrację na adres: pomocwot(at)mon.gov.pl. W odpowiedzi wnioskodawca otrzyma wiadomość z prośbą o przesłanie szczegółowych danych niezbędnych do rejestracji. Po przejściu rejestracji użytkownik otrzymuje pełen dostęp do usługi.

Całkowity nadzór nad składanymi wnioskami ma wojewoda łódzki. On lub wskazane przez niego osoby zobowiązane są do oceny każdego wniosku i do ostatecznie jego zatwierdzenia bądź odrzucenia. Zatwierdzony wniosek trafia bezpośrednio do 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Obsługa aplikacji ogranicza się do wypełnienia interaktywnego formularza, w którym wnioskodawca wskazuje miejsce i zakres pomocy i nadaje jej priorytet. Formularz ten jest widoczny dla koordynatora WOT, który pod wskazany adres kieruje żołnierzy z pomocą. Zlecający zadanie na bieżąco może śledzić postęp jego realizacji. Po zakończeniu zadania do wnioskodawcy trafią dodatkowe informacje o dalszych potrzebach lub wnioski.