Wszyscy oszczędzają

Zwróciłabym uwagę na dwa elementy. Pierwszy to komfort dla pacjenta i lekarza. Pacjent nie musi udawać się do placówki i czekać w kolejce, by otrzymać na przykład receptę, a lekarz może udzielać porad i wystawiać dokumenty zdalnie. Drugą kwestią jest zwiększenie dostępności do świadczeń, co dotyczy szczególnie osób mieszkających na terenach wiejskich. Odległość, którą musieli dotąd pokonać, by otrzymać receptę i spotkać się z lekarzem przestaje mieć znaczenie, właśnie dzięki rozwiązaniom takim jak e-recepta, e-skierowanie czy e-wizyta.
Cyfryzacja usług medycznych pozwala także zwiększyć efektywność kosztową samego systemu. Biorąc pod uwagę, że pewne procedury mogą zostać zoptymalizowane czy częściowo zautomatyzowane, lekarze zyskują czas, który dotąd poświęcali na prace manualne, co jest bezcenne w sytuacji, gdy mamy braki kadrowe.