Wzmocnimy rolę pełnomocników wojewodów do spraw rodziny. Chcemy, aby inicjowali i koordynowali lokalne działania we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi – powiedziała PAP wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha.

W piątek w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli MRPiPS z pełnomocnikami wojewodów do spraw rodziny. Wiceminister Barbara Socha w rozmowie z PAP zapowiedziała większe zaangażowanie pełnomocników we współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi podejmującymi inicjatywy na rzecz rodziny.

"Myślę, że do tej pory potencjał pracy pełnomocników nie został do końca wykorzystany. Mam nadzieję, że jeśli połączymy siły i zaplanujemy wspólne działania, uda nam się osiągnąć o wiele lepsze efekty" – powiedziała.

Wiceszefowa MRPiPS zwróciła uwagę, że w ustawie o samorządzie gminnym, słowo rodzina pojawia się jedynie w dwóch z dwudziestu punktów określających zadania własne gminy – w punkcie dotyczącym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w kontekście polityki prorodzinnej.

"Tymczasem kiedy mówimy o kształtowaniu ładu przestrzennego, edukacji, kulturze, transporcie – to wszystko również odpowiada na potrzeby lokalnych mieszkańców, którzy przecież żyją w rodzinach. Dlatego będziemy zachęcać do zmiany myślenia o polityce lokalnej i do współpracy w inicjatywach na rzecz rodzin. Naszym zdaniem to właśnie pełnomocnicy wojewódzcy mogą być lokalnymi inspiratorami i koordynatorami takich działań" – powiedziała Socha.

Dodała, że obecnie w gminach pracownicy różnych wydziałów – nie wiedząc wzajemnie o swoich działaniach – zajmują się często wspieraniem tej samej rodziny w różnych obszarach. "Przez to urzędnicy są bardziej obciążeni pracą" – oceniła.

"Chcemy odejść od modelu, że urząd gminy składa się z wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Chcemy przejść do takiego modelu, gdzie rodzina jest takim centrum, a różne obszary są tak prowadzone i konstruowane, żeby tej rodzinie służyć. Na pewno, gdy będziemy realizować te zmiany, pojawią się pomysły, które będą wymagały zmian systemowych i legislacyjnych. Chcemy jednak, żeby na początku to się działo oddolnie w tych ramach prawnych, które mamy obecnie" – powiedziała.

Przypomniała, że organizacje pozarządowe mogą korzystać np. ze środków organizowanego w tym roku po raz pierwszy konkursu "Po pierwsze rodzina".

"Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wnioski złożyło 216 fundacji i stowarzyszeń. Ponieważ odzew był tak duży, zdecydowaliśmy się zrobić w tym roku jeszcze drugą turę. Nabór wniosków skończył się w ubiegłym tygodniu i na początku października ogłosimy wyniki" – powiedziała wiceminister.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska

ozk/ joz/