Możliwość wpisania się do spisu wyborców została zapewniona obywatelom polskim przebywającym we wszystkich krajach, w których siedziby mają polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne - zapewniło w odpowiedzi przesłanej PAP biuro rzecznika prasowego MSZ.

Wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja br. Zgodnie z nowelą kodeksu wyborczego z marca br. w wyborach w formie korespondencyjnej będą mogły wziąć udział także osoby znajdujące się w kwarantannie oraz powyżej 60. roku życia.

Do obecnie obowiązujących przepisów zostało wydane rozporządzenie szefa MSZ Jacka Czaputowicza w sprawie powołania obwodów do głosowania za granicą. Na mocy tego rozporządzenia powołane zostały 162 obwody do głosowania za granicą. Według danych z wtorku 28 kwietnia w obwodach tych 21,3 tys. Polaków zapisało się do rejestru wyborców.

Jednocześnie w Senacie trwają wciąż prace nad specustawą w sprawie wyborów prezydenckich w 2020 r. autorstwa PiS, która zakłada, że wybory te odbyłyby się wyłącznie w formie korespondencyjnej. Przepisy stanowią też, że w stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Ustawę krytykuje cała opozycja, a przeciwko jej przyjęciu głosowała również część wchodzącego w skład koalicji rządzącej Porozumienia. Jeżeli wejdzie ona w życie, wówczas - zgodnie z zapowiedziami wiceszefów resortu dyplomacji, w tym Pawła Jabłońskiego - minister spraw zagranicznych wyda nowe rozporządzenie dotyczące powołania obwodów do głosowania za granicą.

MSZ pytane przez PAP, jak obecnie wygląda kwestia przygotowania do wyborów prezydenckich w obwodach za granicą, podkreśliło, że zgodnie z obowiązującym obecnie prawem konsulowie realizują swój obowiązek przygotowania wyborów, a jednocześnie monitorują sytuację panującą w państwach swojej akredytacji w zakresie, w jakim może ona mieć wpływ na organizację i przebieg głosowania w wyborach.

"MSZ zachęca naszych obywateli do zgłaszania się do spisu wyborców. Obywatele polscy przebywający za granicą uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniu mogą wpisać się do spisu wyborców u właściwego konsula począwszy od 21 kwietnia 2020 r." - oświadczył resort w odpowiedzi przesłanej PAP.

Resort dyplomacji poinformował, że do spisu wyborców można zgłosić się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej, w tym za pośrednictwem dedykowanego portalu ewybory.msz.gov.pl.

"Możliwość wpisania się do spisu wyborców została zapewniona obywatelom polskim przebywającym we wszystkich krajach, w których siedziby mają polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne. Obwody głosowania utworzone zostały także w bazach, w których służbę pełnią polscy żołnierze" - podkreślił resort dyplomacji.

MSZ zapewnił, że jego celem jest "maksymalne ułatwienie obywatelom RP możliwości skorzystania z czynnego prawa wyborczego".

"Niezależnie od ostatecznej formuły głosowania zapewniamy, że wybory zostaną przeprowadzone w sposób maksymalnie bezpieczny dla obywateli i w pełnej współpracy z lokalnymi służbami" - podkreślił resort.