W ramach przygotowań do wyborów prezydenta RP polskie placówki dyplomatyczne utworzyły obwody do głosowania w Rosji, na Białorusi i na Ukrainie. Powołane zostały składy komisji obwodowych.

W Rosji utworzone zostaną cztery obwody do głosowania – komisja wyborcza będzie działać na terenie ambasady RP w stolicy Rosji, a także w trzech polskich konsulatach generalnych: w Irkucku, Kaliningradzie i Petersburgu. Komisje wyborcze działać będą na terenie konsulatów w tych miastach.

W zeszłorocznych wyborach do Sejmu i Senatu RP głosowało na terenie Rosji ponad 620 wyborców, z których ponad połowa oddała głos w Moskwie.

W większości regionów Federacji Rosyjskiej obowiązują od końca marca wymogi samoizolacji z powodu pandemii koronawirusa. W Moskwie – według mediów – ograniczenia mogą zostać przedłużone co najmniej do 10 maja. Mieszkańcy mogą wychodzić z domu tylko w niezbędnych przypadkach; przy poruszaniu się po mieście samochodem bądź transportem publicznym należy posiadać przepustkę w postaci kodu elektronicznego wydanego przez merostwo.

Jak przypomina polskie MSZ, wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Na Ukrainie każdy z konsulatów generalnych - w Łucku, we Lwowie, w Winnicy, Odessie, Charkowie oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie - w swoim okręgu konsularnym przeprowadza wybory w utworzonym obwodzie głosowania. Zostały już powołane komisje. Głosowanie odbędzie się 10 maja 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

W środę ukraiński rząd przedłużył do 11 maja obowiązujące z uwagi na Covid-19 restrykcje. Od 6 kwietnia w kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się w grupie liczącej więcej niż dwie osoby - nie dotyczy to pilnych sytuacji związanych z obowiązkami służbowymi i towarzyszenia dzieciom. Na ulice można wychodzić jedynie w maseczkach ochronnych i należy mieć przy sobie dokument tożsamości. Bez opieki rodziców w miejscach publicznych nie mogą przebywać osoby poniżej 14. roku życia. Ogłoszono też zakaz spędzania czasu w parkach czy na skwerach. Zgodnie z rekomendacją ukraińskiego resortu ochrony zdrowia w pomieszczeniach nie może przebywać więcej niż jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, a odstęp między ludźmi musi wynosić co najmniej 1,5 metra.

Na Białorusi obwody do głosowania zostaną utworzone na terenie ambasady RP w Mińsku oraz na terenie konsulatów generalnych w Grodnie i w Brześciu. 22 kwietnia szefowie konsulatów powołali składy obwodowych komisji wyborczych – poinformowała na swojej stronie polska placówka dyplomatyczna w Mińsku.

Na Białorusi obecnie obostrzenia związane z epidemią koronawirusa są stosunkowo łagodne. Nie wprowadzono odgórnej kwarantanny ani ograniczeń przemieszczania się. Wyjątek stanowią osoby przebywające na kwarantannie (14 dni po przyjeździe z zagranicy) lub samoizolacji (dotyczy to osób z potwierdzoną infekcją Covid-19, a także kontaktów pierwszego i drugiego stopnia).

Obywatele polscy w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, którzy chcą oddać głos w wyborach, muszą zostać wniesieni do spisu wyborców, sporządzanego przez konsula. Wniesienia do spisu wyborców można dokonać, zgłaszając się do konsula - ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Można również skorzystać z elektronicznego systemu rejestracji wyborców ewybory ( https://ewybory.msz.gov.pl). Zgłoszenia można dokonać do dnia 7 maja 2020 r., do godziny 24:00.