Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas na prośbę Senatu przedstawił swoje stanowisko dotyczącej uchwalonej przez Sejm ustawy o zasadach przeprowadzania prezydenckich wyborów. Wskazuje w nim m.in. na obowiązujące restrykcje w związku z epidemią oraz proces stopniowego ich znoszenia – wynika z pisma z dnia 22 kwietnia przesłanego do Krzysztofa Kwiatkowskiego, przewodniczącego senackiej Komisji Ustawodawczej.
Reklama

Pismo jest odpowiedzią na prośbę Senatu dotyczącą wyrażenia opinii i uwag przez GIS w sprawie uchwalonej przez Sejm 6 kwietnia ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

Jak wyjaśnił Pinkas na początku stanowiska, "aktualnie obowiązują w naszym kraju liczne restrykcje (dotyczące między innymi przekraczania granic, kwarantanny, przemieszczania się, funkcjonowania określonych zakładów pracy lub instytucji, działalności placówek handlowych, organizacji widowisk i zgromadzeń), których celem jest spowolnienie rozwoju epidemii".

Jak zauważył dalej, obecnie restrykcje są stopniowo znoszone. Przypomniał też, że zostało to usankcjonowane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jednocześnie stwierdził, że "w projekcie przedmiotowej ustawy zawarto przepisy wskazujące, że szczegółowe rozwiązania dotyczące realizacji procesu wyborów zostaną uregulowane w aktach wykonawczych do ustawy".

Sejm 6 kwietnia uchwalił ustawę dotyczącą przeprowadzenia wyborów prezydenckich zarządzonych w 2020 r. Zakłada, że zostaną one przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w ewentualnej drugiej turze wyborów.

Ustawa została skierowana do Senatu. Jak zapowiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki Izba wykorzysta pełne 30 dni, jakie ma na zajęcie stanowiska w jej sprawie. Obecnie do Senatu wpływają ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa przeprowadzenia wyborów w formie korespondencyjnej. Zarządzono je na 10 maja.