Od poniedziałku obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Interesanci będą przyjmowani jedynie w nadzwyczajnych sytuacjach w godz. 13-15.

Ograniczenia wprowadzono w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie klientów. Dlatego służby wojewody apelują o powstrzymanie się od wizyt w urzędzie i ograniczenie osobistego załatwiania spraw wyłącznie do sytuacji koniecznych i wyjątkowych. Jednocześnie urzędnicy zachęcają do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Od poniedziałku otwarte jest w godz. 7.30-15.30 tylko wejście do urzędu od strony al. Piłsudskiego. Przy wejściu znajdują się skrzynki nadawcze do składania dokumentów w sprawach nie wymagających kontaktu z pracownikiem urzędu.

Aby załatwić sprawę osobiście, należy przyjść w godz. 13-15. "Prosimy stawiać się tylko na uprzednio wyznaczone terminy wizyt" - zaznaczono w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej urzędu.

Do odwołania anulowane są wszystkie rezerwacje wizyt oraz pisemne wezwania do osobistego stawienia się m.in. w oddziale legalizacji pobytu cudzoziemców, zezwoleń na pracę i wydawania dokumentów.

Anulowano również wcześniej umówione wizyty w oddziale paszportów. Wizyty w sprawie złożenia wniosku na dokument paszportowy lub odbiór gotowych dokumentów zostały ograniczone tylko do sytuacji wyjątkowych i udokumentowanych, po wcześniejszej rejestracji on-line. Płatność w urzędzie za paszporty jest możliwa tylko bezgotówkowo.

Również jedynie w wyjątkowych sytuacjach interesanci będą przyjmowani na stanowisku ds. obywatelstwa polskiego oraz ds. nadzoru nad rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistym.

Wnioski dotyczące m.in. zezwoleń na pracę, legalizacji pobytu, a także innych spraw kierowanych do urzędu można składać, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej lub pocztą.