Projekt rozszerza katalog czynności uprawniających do ubiegania się o premię gwarancyjną z książeczek mieszkaniowych. Przewiduje on, że wypłatę premii będzie można uzyskać przekształcając prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, remontując mieszkanie (np. na wymianę instalacji centralnego ogrzewania, w tym źródeł ciepła, oraz instalację wodno-kanalizacyjną), a także zawierając umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności w programie Mieszkanie Plus.

Jak czytamy w uzasadnieniu, "projekt zakłada również wprowadzenie rozwiązań pozwalających w większym stopniu powiązać sytuację osoby nadal będącej posiadaczem książeczki mieszkaniowej z możliwością taniego wynajmu nowego mieszkania (w przyszłości własnego, tj. również w modelu dojścia do własności) poprzez uwzględnienie właścicieli książeczek mieszkaniowych w kryteriach pierwszeństwa przy przeprowadzaniu naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w programie „Mieszkanie na Start”.

Projekt zakłada też wprowadzenie mechanizmu rejestracji książeczek mieszkaniowych, który pozwoli zweryfikować liczbę rzeczywiście istniejących książeczek i oszacować kwotę zobowiązań budżetowych, które wynikać mogą z faktycznie „czynnych” rachunków. Zgodnie z projektem, "czynność rejestracyjna powinna nastąpić do końca 2021 r."

Reklama

Książeczki mieszkaniowe były popularną formą oszczędzania na mieszkanie w czasach PRL. Wartość zgromadzonych na nich wkładów stopniała w wyniku wysokiej inflacji z lat 80. i 90. ubiegłego wieku.

Na koniec ubiegłego roku wartość wkładów wyniosła 532,8 mln zł ze średnią premią gwarancyjną wynoszącą w 2018 roku 9.315,4 zł.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska