Czaputowicz szefem polskiej dyplomacji został 9 stycznia 2018 r., gdy nastąpiła rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego. Zastąpił Witolda Waszczykowskiego, który był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło.

Prof. Jacek Czaputowicz z MSZ związany jest od 1990 roku, kiedy pełnił funkcję wicedyrektora i dyrektora Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa. W latach 1998-2006 był zastępcą Szefa Służby Cywilnej. Później został dyrektorem w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ.

W 2008 roku został dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którą to funkcję sprawował do 2012 r. W 2017 roku kierował Akademią Dyplomatyczną MSZ do września, kiedy został podsekretarzem stanu ds. prawnych i traktatowych w resorcie dyplomacji.

Reklama

Pierwsze wyzwanie, jakie stanęło przed Czaputowiczem, gdy w styczniu 2018 r. objął tekę ministra spraw zagranicznych, związane było z uchwaleniem przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN. Do zawartych w niej przepisów o karach za przypisywanie wbrew faktom polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę, krytycznie odnosiły się władze Izraela.

Wskutek ustaleń, jakie zapadły w rozmowie premierów Polski i Izraela, obie strony spotykały się w ramach zespołów ds. dialogu prawno-historycznego. Ostatecznie Sejm i Senat przyjęły kolejną nowelizację ustawy, uchylającą zapisy o karach. Premierzy Polski i Izraela podpisali natomiast wspólne oświadczenie, w którym podkreślono m.in. brak zgody na przypisywanie Polsce lub całemu narodowi polskiemu winy za okrucieństwa nazistów i związanych z nimi kolaborantów; oba rządy potępiły też wszelkie formy antysemityzmu i odrzuciły antypolonizm oraz inne negatywne stereotypy etniczne.

Za kadencji Czaputowicza w Warszawie Polska wspólnie z USA zorganizowała spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, w którym udział wzięły delegacje z kilkudziesięciu krajów, w tym państw członkowskich UE, Izraela i krajów arabskich. Nie było natomiast przedstawiciela Iranu ani Rosji. Jednym z efektów tzw. konferencji bliskowschodniej było powstanie siedmiu grup roboczych. Grupy mają stanowić forum dyskusji i współpracy państw zaangażowanych w Proces Warszawski, którego jednym z celów jest wzrost bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Polska dyplomacja kierowana przez Czaputowicza ma również swój udział w negocjacjach związanych procesem wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE. MSZ, pozostając na stanowisku solidarności europejskiej, współpracuje m.in. z Zespołem Zadaniowym Komisji Europejskiej do spraw brexitu oraz z innymi państwami członkowskimi UE. W kraju powstał także międzyresortowy zespół roboczy ds. negocjacji brexitowych pod przewodnictwem wiceministra ds. europejskich. Jeden z priorytetów polskiego rządu to zapewnienie bezpieczeństwa Polakom mieszkającym na Wyspach.

Również za jego kadencji toczył się spór między Polską a Komisją Europejską, która pod koniec 2017 roku uruchomiła procedurę art. 7 traktatu wobec Polski, krytykując zmiany przeprowadzone w polskim wymiarze sprawiedliwości. W październiku b.r. Czaputowicz na spotkaniu poświęconym działaniom polskiej dyplomacji ocenił, że Polska ten spór wygrała, a KE nie podejmuje dalszych kroków, bo "wie, że nie ma racji".

Czaputowicz urodził się 30 maja 1956 r. Jest profesorem nauk społecznych, specjalistą ds. międzynarodowego bezpieczeństwa oraz teorii stosunków międzynarodowych. Jest wykładowcą Instytutu Europeistyki UW, w przeszłości był też związany m.in. z SGH i Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Jest autorem ponad 100 artykułów i monografii naukowych.

W latach 70. i 80. Czaputowicz był zaangażowany w działalność opozycji demokratycznej. Działał m.in. w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, ruchu Wolność i Pokój oraz Komitecie Obywatelskim przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność". Wcześniej współpracował również z Komitetem Obrony Robotników. Był internowany podczas stanu wojennego.

Jest wdowcem; ma pięć córek.(PAP)