Izba Gmin zdecydowała o przeprowadzeniu w Wielkiej Brytanii przedterminowych wyborów w czwartek 12 grudnia.

Wcześniej Brytyjska Izba Gmin odrzuciła zgłoszoną przez opozycję poprawkę wyznaczającą datę przedterminowych wyborów na poniedziałek 9 grudnia, zamiast proponowanego przez rząd czwartku 12 grudnia.

Formalnie ustawa zostanie skierowana teraz do Izby Lordów, ale wieczorne głosowanie w praktyce przesądza o dacie wyborów.

Za projektem ustawy zagłosowało 438 posłów, przeciwnych było 20.

Wybory odbędą się w dniu, który zaproponował w przedstawionym wcześniej we wtorek projekcie ustawy rząd Borisa Johnsona. Posłowie opozycji zgłosili wprawdzie poprawkę przyspieszającą datę wyborów o trzy dni, ale została ona odrzucona stosunkiem głosów 295 do 315.