W wyborach do PE, PiS prowadzi wśród wyborców w wieku 18-29 lat oraz tych, którzy mają powyżej 50 lat, największe poparcie uzyskując wśród wyborców po 60. roku życia - wynika z sondażu late poll Ipsos. Z kolei na Koalicję Europejską najczęściej głosują wyborcy w wieku 30-49 lat.

Z danych podanych przez Ipsos wynika, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego rządząca partia odnotowała największe poparcie wśród wyborców po 60. roku życia. W tej grupie na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało aż 55,1 proc. wyborców przy 38,1 proc. głosów oddanych na Koalicję Europejską.

Mocne poparcie PiS odnotowuje też wśród wyborców w grupie wiekowej 50-59 lat (51 proc. głosów dla PiS, 37,8 proc. dla Koalicji Europejskiej). Oprócz tego prowadzi - choć z mniejszą przewagą - wśród najmłodszych wyborców (18-29 lat). W tej grupie wiekowej 31,3 proc. osób zagłosowało na PiS, a 27,6 proc. na Koalicję Europejską.

Ze wszystkich grup wiekowych to najmłodsi wyborcy chętnie oddają swoje głosy na partie inne niż PiS i Koalicja Europejska. Trzeci wynik w tej grupie uzyskała Konfederacja (16,5 proc.). Na następnym miejscu plasuje się Wiosna z poparciem na poziomie 12,8 proc., a na kolejnych - Kukiz'15 (7,9 proc.) oraz Lewica Razem (2,6 proc.). Najmniej skłonni do głosowania na komitety inne niż dwa wiodące są wyborcy po 60. roku życia. Wśród tej grupy Konfederacja uzyskała 1,8 proc., Wiosna - 2,8 proc., Kukiz'15 - 1,4 proc., a Lewica Razem - 0,7 proc.

Koalicja Europejska najwyższy wynik uzyskuje w grupach wiekowych 30-39 oraz 40-49, jednak różnice między KE a PiS nie są duże. Wśród wyborców w wieku 30-39 lat Koalicja Europejska uzyskała 38,2 proc. głosów, a PiS - 36,7 proc. Natomiast w grupie wiekowej 40-49 Koalicja Europejska zdobyła wynik 43,5 proc., a PiS - 39,8 proc.

Z danych PKW przeliczonych z 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych w Polsce wynika, że w wyborach do PE PiS otrzymało 45,56 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,3 proc., Wiosna - 6,04 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 - 3,7 proc., Lewica Razem - 1,24 proc.