Ponad 8,56 mln zł z programu Ministerstwa Rodziny „MALUCH+ 2019” trafi do województwa lubuskiego na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. Utworzonych zostanie 323 nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dofinansowanych zostanie 2 182 już funkcjonujących miejsc opieki.

O wsparcie z programu Maluch+ 2019 mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone na powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu.

Ponad 300 nowych miejsc dla najmłodszych

W województwie lubuskim podmioty gminne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego w 10 placówkach opieki dla najmłodszych utworzą 323 nowych miejsc.

Samorządy otrzymają ok. 3,92 mln zł wsparcia na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla najmłodszych w 5 gminach:

- w module 1 b

Skwierzyna - 458,6 tys. zł na utworzenie 24 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 9,6 tys. zł na ich funkcjonowanie

Nowa Sól - 880 tys. zł na utworzenie 40 miejsc opieki dla najmłodszych

- w module 1 a

Krosno Odrzańskie - ok. 412 tys. zł na utworzenie 24 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 9,6 tys. zł na ich funkcjonowanie

Drezdenko - 1,8 mln zł na utworzenie 60 miejsc opieki dla najmłodszych

Zabór - 340,4 tys. zł na utworzenie 15 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 6 tys. zł na ich funkcjonowanie.

W sumie to 163 nowo tworzone samorządowe miejsca dla maluchów w województwie lubuskim.

Podmioty niepubliczne, dzięki wsparciu w kwocie ok. 1,6 mln zł, utworzą 160 miejsc dla najmłodszych w 5 gminach.

"Placówki opieki nad naszymi najmłodszymi pociechami są bardzo potrzebne. Pozwalają rodzicom wrócić na rynek pracy, łatwiej godzić życie zawodowe z rodzinnym. W tym roku po raz kolejny budżet programu Maluch+ wyniósł 450 mln zł, czyli trzy razy więcej niż na starcie programu w 2015 r. Dzięki temu powstanie w tym roku w całej Polsce prawie 27,6 tys. nowych miejsc opieki" - mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

80% dotacji na budowę żłobka i większe dofinansowanie na miejsce

Samorządy, na terenie których nie działała żadna placówka samorządowa dla najmłodszych, po raz kolejny w tej edycji, miały gwarancję otrzymania dofinansowania w wysokości aż 80 proc. kosztów budowy żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna. W województwie lubuskim takie dofinansowanie otrzymały trzy samorządy: Krosno Odrzańskie, Drezdenko oraz Zabór.

"By jeszcze bardziej zachęcić samorządy do rozwijania sieci żłobków czy klubów dziecięcych, zwiększyliśmy w tej edycji +Malucha+ kwotę dofinansowania na utworzenie nowego miejsca. Wzrosła ona z 20 tys. zł do 30 tys. zł dla gmin, gdzie nie ma jeszcze żadnych miejsc opieki, a z 20 do 22 tys. zł dla gmin posiadających już takie placówki" - mówi minister Elżbieta Rafalska.

Program MALUCH+ dofinansowuje wydatki związane z powstawaniem i działaniem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. W zgłoszeniu można było zawrzeć koszty związane m.in. z wynagrodzeniami dla opiekunów, składkami, najmem i utrzymaniem lokalu oraz wyżywieniem dzieci.

Dofinansowanie dla już istniejących miejsc

W województwie lubuskim gminne i niepubliczne żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie na utrzymanie już funkcjonujących miejsc opieki otrzymają ok. 3 mln zł. Dofinansowanie dotyczyć będzie 2 182 istniejących już w województwie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Dodatkowo na utrzymanie nowotworzonych miejsc, które powstaną w województwie lubuskim w 2019 roku, przeznaczone zostanie 71,2 tys. zł.

27,6 tys. nowych miejsc opieki w całej Polsce

Wyniki konkursu „Maluch+ 2019” są już znane. Można je sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny. W sumie w ramach programu Maluch+ edycja 2019 gminy oraz instytucje niepubliczne otrzymają na tworzenia oraz funkcjonowania miejsc opieki środki w wysokości ok. 386 mln zł.

W tej edycji programu na terenie 446 gmin powstanie 972 nowe żłobki, kluby dziecięce oraz usługi dziennych opiekunów, które przyjmą w sumie 27,6 tys. najmłodszych dzieci.

Aż 77,6 tys. już istniejących miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania w 2019 r. W tym 728 miejsc przeznaczonych jest dla dzieci niepełnosprawnych. To o 90 miejsc z dofinansowaniem więcej niż w roku ubiegłym. W sumie na dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w 2019 r. z resortowego programu Maluch+ przeznaczone zostanie 4,2 mln zł.

Łącznie w latach 2017-2019 dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych wyniesie 8,8 mln zł (to dofinansowanie do 1,6 tys. miejsc).

Dzięki zmianom wprowadzonym w tzw. ustawie żłobkowej w 2017 roku, żłobek lub klub dziecięcy od 2018 roku może założyć i prowadzić także powiat i samorząd województwa. Wprowadzono także ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu placówek opieki dla najmłodszych. Żłobki i kluby dziecięce zostały także zwolnione z opłat od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz z podatku od nieruchomości.

Na koniec 2018 roku w całej Polsce żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie zapewniały 145,9 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, w tym w województwie lubuskim 4 005 miejsc. W skali kraju instytucje opieki działają w 937 gminach, to 38% ogółu. To wzrost o 46,9% w stosunku do 2105 roku, kiedy to instytucje opieki dla najmłodszych działały jedynie w 638 gminach (tj. 26% gmin w skali kraju). Dzięki wprowadzonym zmianom oraz programowi Maluch+ zwiększa się dostępność miejsc opieki oraz maleją koszty utrzymania i prowadzenia żłobka oraz klubu dziecięcego.