Po zakończeniu przesłuchania Suskiewicz-Jach komisja śledcza ma się zebrać na posiedzeniu zamkniętym.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Przesłuchała już wielu świadków, w tym większość wiceministrów finansów z badanego okresu oraz byłego szefa tego resortu Jana Vincent-Rostowskiego (dwukrotnie). Ostatnimi jak dotąd świadkami byli byli wiceministrowie finansów - Janusz Cichoń i Jacek Kapica, ktory pełnił również funkcję szefa Służby Celnej.(PAP)

Reklama