Prezydent Andrzej Duda podpisał w sobotę nowelę tzw. ustawy modernizacyjnej, która przewiduje dostosowanie programu modernizacji służb mundurowych do wzrastającej liczby etatów w tych służbach.

Zmiany w ustawie o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" wynikają z konieczności dostosowania programu do większej liczby etatów w poszczególnych służbach.

Jak wskazywano w uzasadnieniu do projektu noweli, w obowiązującej ustawie pieniądze na wzrost uposażeń funkcjonariuszy zostały ustalone na podstawie liczby etatów funkcjonariuszy w 2016 r., dlatego "zachodzi konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 r. o dodatkowe 2640 etatów i tym samym dostosowania w tym zakresie ustawy modernizacyjnej na 2019 r. do ustawy budżetowej na rok przyszły" – napisano.

Zgodnie z nowelą wydatki na podwyżki i "wydatki relacjonowane" wyniosą ponad 22,2 mln zł i o tyle wzrośnie ogólna kwota wydatków na realizację programu modernizacji służb, która wyniesie ponad 9,2 mld zł.

"Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację programu, będący skutkiem finansowym ustawy, (...) wzrośnie łącznie o 91,4 mln zł, czyli do kwoty ponad 18 mld zł" – napisano w uzasadnieniu.

Podkreślono jednocześnie, że ani kwota ponad 22 mln zł, ani ponad 91 mln "nie stanowi dodatkowych skutków dla budżetu państwa, gdyż z tytułu zwiększenia liczby etatów funkcjonariuszy w latach 2017-2018 nastąpiło odpowiednie zwiększenie wydatków z tego tytułu".

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk