Reklama

Za przyjęciem paktu głosowały 152 kraje, 12 wstrzymało się od głosu, 5 było przeciwnych. Obok Polski przeciw ratyfikacji głosowały USA, Węgry, Izrael i Czechy.

Pakt został przyjęty przez kraje ONZ 10 grudnia w Marrakeszu przez aklamację, ale z podpisania paktu wycofało się szereg krajów, m.in. Polska, Austria, Bułgaria, Czechy, Łotwa, Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Australia, Izrael i USA. Z powodu sporu o pakt rozpadła się w Belgii koalicja rządząca.

Pakt ONZ poświęcony prawom uchodźców i migrantów (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration - GCM) to umowa, która ma pomóc w rozwiązywaniu problemu migracji, uchwalona przez ONZ przed rokiem. Ma to być pierwszy dokument kompleksowo regulujący międzynarodowe przepływy osób. Nie będzie miał mocy prawnie wiążącej.

Rząd Polski w zeszłym miesiącu zdecydował, że nasz kraj paktu nie poprze, zarówno podczas międzynarodowej konferencji w sprawie przyjęcia tego dokumentu w Marrakeszu, jak i w trakcie późniejszego głosowania podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu przekazano wówczas, że "dokument nie spełnił postulatów Polski dotyczących potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej". (PAP)