Za ustawą zmieniającą ustawę o podatku akcyzowym głosowało 79 senatorów, przeciw było trzech, wstrzymało się czterech.

W myśl ustawy, jak wynika z uzasadnienia, "pobór akcyzy od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich odroczono do 30 czerwca 2020 r." Pierwotnie pobór ten miał nastąpić od 1 stycznia 2019 r.

Wyjaśniono, że wydłużenie okresu na przygotowanie się przedsiębiorców do nowych przepisów dotyczących płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich pozwoli im uzyskać zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, dostosować budynki i pomieszczenia do wymogów tych składów, uzyskać zabezpieczenie akcyzowe, a także dostosować linie produkcyjne do oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

"Dodatkowy czas na dostosowanie prowadzonej działalności do nowych przepisów będzie szczególnie ważny dla przedsiębiorców, którzy nie mając doświadczenia z wymogami dotyczącymi podatku akcyzowego, chcą legalnie prowadzić działalność gospodarczą" - dodano w uzasadnieniu. (PAP)