Parlament Europejski ratyfikował w środę w Strasburgu umowę o wolnym handlu między UE a Japonią. Europejski biznes przyjął to z zadowoleniem, wskazując na spodziewany wzrost handlu pomiędzy obiema gospodarkami.

Za zatwierdzeniem umowy głosowało 474 eurodeputowanych, przeciwko było 152, a 40 wstrzymało się od głosu. Krok PE jest tożsamy z podjętą wcześniej decyzją parlamentu Japonii i kończy parlamentarną ratyfikację umowy przez obie strony.

Dzięki układowi zniesiona zostanie zdecydowana większość sięgających łącznie 1 mld euro ceł, jakie corocznie płacą unijne przedsiębiorstwa eksportujące do Japonii.

"To dobre porozumienie dla naszych obywateli, naszych pracowników i naszych przedsiębiorstw. Europejscy eksporterzy będą mieli łatwiejszy dostęp do liczącego 127 milionów ludzi rynku, gdzie popyt na europejskie produkty wysokiej jakości jest duży" - oświadczył po głosowaniach przewodniczący PE Antonio Tajani.

Jak zaznaczył, porozumienie pomoże w utrzymaniu i zwiększeniu już teraz funkcjonujących 600 tys. miejsc pracy, które są zależne od unijnego eksportu. Ma również chronić konsumentów, gwarantując ochronę wysokich unijnych standardów zdrowotnych, środowiskowych i tych dotyczących pracy.

Krok Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjął europejski duży biznes. "Umowa ma na celu zwiększenie eksportu między dwiema gospodarkami - o 34 proc. w przypadku UE i 29 proc. w przypadku Japonii, liberalizując do 99 proc. handlu. Zniesienie ceł pozwoli zaoszczędzić konsumentom i importerom 1 mld euro rocznie w UE i przyczyni się do znacznego zwiększenia miejsc pracy, maksymalizując korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i obywateli" - powiedział dyrektor organizacji BusinessEurope Markus J. Beyrer.

Komisja Europejska, która negocjowała umowę, zwróciła uwagę, że jest to pierwsze w historii porozumienie zawierające wyraźne odniesienie do porozumienia klimatycznego z Paryża. "Niemal pięć wieków po nawiązaniu przez Europejczyków pierwszych stosunków handlowych z Japonią wchodzi w życie umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią, która wzajemnym stosunkom handlowym, politycznym i strategicznym nada całkowicie nowy wymiar" - podkreślił w oświadczeniu szef KE Jean-Claude Juncker.

Poza zniesieniem ceł umowa sprawi, że zniknie też wiele obowiązujących od lat barier regulacyjnych dotyczących np. samochodów. Układ zobowiązuje Japonię do przestrzegania międzynarodowych norm dotyczących aut, co znacznie ułatwia ich eksport z UE do Japonii. Otwiera on też rynki usług, w szczególności dla usług finansowych, handlu elektronicznego, telekomunikacji i transportu.

Umowa przewiduje ponadto, że zostaną zniesione cła na produkty przemysłowe w sektorach, w których UE jest bardzo konkurencyjna, takich jak chemikalia, tworzywa sztuczne i kosmetyki, a także wyroby tekstylne i odzież. W dniu wejścia umowy w życie zniesiony zostanie obecny system kontyngentów na skóry i obuwie, który znacznie utrudnia eksport tych produktów z UE.

W tym samym dniu cła na obuwie zostaną obniżone z 30 proc. do 21 proc., a w ciągu 10 lat będą całkowicie zniesione. Cła na eksportowane przez UE produkty skórzane, jak np. torebki, również zostaną zniesione w ciągu 10 lat, podobnie jak cła na produkty, przed których eksportem Japonia zawsze mocno chroniła swój rynek, jak buty sportowe czy narciarskie.

Porozumienie będzie mieć spore znaczenie dla rolników. Zniesie np. cło na wiele rodzajów serów, np. gouda i cheddar (które obecnie wynosi niemal 30 proc.) oraz na wina (obecnie średnio 15 proc.). Umożliwi również UE znaczne zwiększenie eksportu wołowiny do Japonii i stworzy dodatkowe możliwości eksportu produktów z wieprzowiny.

Umowa zapewni ochronę ponad 200 tradycyjnych europejskich regionalnych produktów spożywczych i napojów w Japonii (tzw. oznaczenia geograficzne). Umożliwi także europejskim przedsiębiorstwom ubieganie się o zamówienia publiczne w 54 dużych japońskich miastach.

Po zatwierdzeniu porozumienia przez PE teraz swoją zgodę na nie musi wyrazić skupiająca państwa członkowskie Rada UE. Ma to zrobić 21 grudnia. Po tym umowa będzie mogła wejść w życie 1 lutego 2019 r.

Krzysztof Strzępka (PAP)