Polska gospodarka ma się dobrze, podstawy wzrostu gospodarczego są stabilne, a cieszy zwłaszcza wzrost inwestycji - tak minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz skomentowała w piątek najnowsze dane GUS.

"Wszystkie wskaźniki makroekonomiczne mówią jednoznacznie, że jesteśmy dziś najszybciej rozwijającą się gospodarką spośród krajów Unii Europejskiej, bo mamy wzrost PKB 5,1 proc." - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.

Zaznaczyła, że ważne są też podstawy tego wzrostu. "Po raz pierwszy możemy powiedzieć, że mamy bardzo stabilne te podstawy. Popyt konsumpcji wewnętrznej utrzymuje się na wysokim stale poziomie ponad 4 proc., a jednocześnie widzimy wyraźny wzrost inwestycji. To jest wskaźnik, który nas bardzo cieszy, zakładaliśmy 8,6 proc., tymczasem przekroczyliśmy dziś 9 proc., a zatem ewidentnie obserwujemy dynamikę inwestycyjną, mimo że nie jesteśmy w tej fazie roku, która sprzyja wzrostowi tego wskaźnika" - podkreślała szefowa MPiT.

Zwróciła też uwagę na nadal rekordowo niskie bezrobocie i bardzo niski wskaźnik inflacji - 1,2 proc. "Polska gospodarka ma się dobrze, potwierdzają to wszystkie dane makroekonomiczne, a jednocześnie podstawy tego wzrostu są bardzo stabilne i pozwalają optymistycznie patrzeć na następne miesiące" - mówiła.

Szefowa MPiT, jak dodała, liczy zwłaszcza na dalszy wzrost inwestycji.

Produkt Krajowy Brutto w III kwartale 2018 r. wzrósł o 5,1 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 5,1 proc. rdr w II kwartale - wynika z komunikatu GUS. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w III kwartale rdr PKB wzrósł o 5,1 proc.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w III kwartale wzrosły o 9,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,5 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 6,2 proc. rdr.

Z kolei z piątkowego szacunku flash GUS dotyczącego inflacji wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 r. wzrosły o 1,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się. W październiku wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 1,8 proc. rdr i 0,4 proc. mdm.