Do godz. 6 w poniedziałek obwodowe komisje wyborcze sporządziły 79 tys. 647 protokołów, z których 23 tys. 592 zostały zweryfikowane przez komisje wyższego szczebla - przekazał w poniedziałek zastępca przewodniczącego PKW sędzia Wiesław Kozielewicz.

Kozielewicz poinformował, że dane, którymi dysponuje PKW, pochodzą z godz. 6.

"Jeśli chodzi o pracę obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania, bo teraz te komisje pracują; komisje sporządziły już 79 tys. 647 protokołów na ogólną liczbę protokołów ok. 116 tys." - powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że z tego do sejmików samorządowych są 17 tys. 553 protokoły, do rad powiatów 14 tys. 931, do rad gmin i rad miast 29 tys. 25 protokołów; jeśli chodzi o wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 18 tys. 138 protokołów.

Jak dodał, komisje obwodowe przekazują sporządzone przez siebie protokoły komisjom wyższego szczebla. "Te komisje wyższego szczebla muszą te protokoły z komisji obwodowych zweryfikować i wprowadzić do swojego systemu" - wskazał Kozielewicz.

Poinformował, że na godz. 6 protokołów zweryfikowanych przez komisje wyższego szczebla jest 23 tys. 592. "Z tego do sejmików wojewódzkich zweryfikowano 3 tys. 616 protokołów, do rad powiatów - 2 tys. 411 protokołów, do rad gmin - 9 tys. 752. Jeśli chodzi o wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, to komisje wyższego szczebla zatwierdziły już 7 tys. 813 protokołów" - mówił Kozielewicz.