"Zdemontowany monument zostanie przekazany do Instytutu Pamięci Narodowej" - powiedziała w środę PAP Agnieszka Kłąb, rzecznik stołecznego ratusza.

Pomnik ustawiony w osi głównej parku upamiętnia żołnierzy sowieckich poległych we wrześniu 1944 r. podczas walk o Pragę. Wzniesiono go w miejscu grobu 26 żołnierzy, którzy zginęli 13 września 1944 r. Na postumencie z piaskowca z podniesioną częścią środkową umieszczono stelę z płaskorzeźbą żołnierza Armii Czerwonej, pod którą znajdują się złożone sztandary. Na pomniku umieszczono napis: "Wieczna chwała bohaterom Armii Czerwonej, poległym w walkach o wyzwolenie stolicy Polski Warszawy". Monument został odsłonięty we wrześniu 1946 r.

autor: Marcin Kucharzewski