Ponad 50 ekspertów z zakresu prawa administracyjnego z największych ośrodków akademickich w Polsce weźmie udział w II Galicyjskim Seminarium Postępowania Administracyjnego. Tematem zaczynającej się w czwartek w Rzeszowie konferencji będzie „milczenie administracji” jako ułatwienie dla obywateli.

Seminarium, które potrwa do piątku, organizuje WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Jak poinformowała PAP Małgorzata Gajda-Durlik z WSPiA, powodem organizacji konferencji na temat "milczącej administracji" jest nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r., która wprowadziła instytucję milczącego załatwienia sprawy. Zasada ta zakłada m.in., że "milczenie" organu administracyjnego po upływie określonego terminu jest uznawane za załatwienie sprawy w sposób zgodny ze złożonym wnioskiem.

"Dzięki tym zmianom w prawie +milczenie administracji+ stało się racjonalną alternatywą dla klasycznego modelu zakończenia postępowania administracyjnego. Naszą konferencją chcemy aktywnie włączyć się w debatę środowiska naukowego na temat wyboru legislacyjnej drogi modernizacji przepisów prawa o postępowaniu administracyjnym. Droga ta ma urzeczywistnić m.in. ideę odformalizowania postępowania" - powiedziała.

Zdaniem Gajdy-Durlik stosowanie prawa przed organami administracji publicznej jest coraz częściej postrzegane w kategoriach usługi publicznej. "Dobra i skuteczna administracja musi zapewniać jakość i efektywność działania. Dlatego największym wyzwaniem dla tej sfery staje się uproszczenie i odformalizowanie procedur, zapewnienie odpowiedniej efektywności oraz zmniejszenie społecznych kosztów ich uruchamiania" – tłumaczyła.

Wystąpienia podczas konferencji będą dotyczyły zagadnień związanych z instytucją milczącego załatwienia sprawy. Uczestnicy seminarium będą także rozmawiali o europejskich doświadczeniach w stosowaniu tej zasady.

Jak podkreśliła Gajda-Durlik, pojawią się również tematy dotyczące m.in. problemów proceduralnych milczącego załatwienie sprawy i jego wpływu na efektywność postępowania. "Będziemy rozmawiać również o zakresie stosowania milczącego załatwiania spraw administracyjnych oraz reprezentacji interesu zbiorowego w tego typu sprawach. W referatach mowa będzie także o środkach zaskarżenia i weryfikacji milczącego załatwienia sprawy oraz o problemie konstytucyjności instytucji milczącej zgody" – powiedziała.

Podczas konferencji omówione zostanie milczące załatwienie sprawy na przykładzie prawa budowlanego, wodnego, międzynarodowego, prawa do zgromadzeń oraz w sprawach ładu przestrzennego.

W konferencji wezmą udział eksperci z zakresu prawa administracyjnego z największych ośrodków akademickich w Polsce, m.in. z uniwersytetów Jagiellońskiego, Warszawskiego, Łódzkiego, Gdańskiego, Adama Mickiewicza w Poznaniu.(PAP)

autor: Wojciech Huk