Zamojska prokuratura zwróciła się do Marszałka Sejmu o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Piotra Olszówki (PiS). Poseł jest podejrzewany o niezgodne z prawem uzyskanie prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy.

Informację o wniosku o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła RP przekazała w poniedziałek PAP Prokuratura Krajowa.

PK poinformowała, że w poniedziałek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podpisał wniosek skierowany do marszałka Sejmu w tej sprawie.

Wniosek dotyczy możliwości postawienia zarzutów Olszówce; nie obejmuje możliwości jego zatrzymania czy wniesienia o areszt.

PK podała, że Prokuratura Okręgowa w Zamościu zamierza postawić posłowi cztery zarzuty dotyczące uzyskania przez niego uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii A, C, B+E, C+E oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy z naruszeniem prawa.

PK wyjaśniła, że wniosek o uchylenie immunitetu to efekt śledztwa wobec innej osoby - Krzysztofa L., podejrzewanego o załatwianie za łapówki praw jazdy.

Ze śledztwa zamojskiej prokuratury wynika, że poseł nigdy nie odbył podstawowych szkoleń dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A i C oraz nie zdawał i nie zdał egzaminów państwowych wymaganych do uzyskania prawa jazdy tych kategorii.

Według śledczych dokumenty stwierdzające, że uczestniczył w zajęciach i zdał egzamin zostały podrobione.

"Dlatego Prokurator Okręgowy w Zamościu zwrócił się do Marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Piotra Olszówki do odpowiedzialności karnej" - podała PK.

Według prokuratury poseł miał udzielić L. korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 1,5 tys. zł, gdy ten w starostwie biłgorajskim był inspektorem w wydziale komunikacji i drogownictwa.

"W zamian za to Krzysztof L. podjął się działań zmierzających do wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w decyzji administracyjnej oraz prawie jazdy wydanych przez Starostę Biłgorajskiego w zakresie stwierdzenia spełnienia przez posła określonych w ustawie wymagań do prowadzenia pojazdów kategorii A i C" - wyjaśniła prokuratura krajowa w komunikacie.

Według prokuratury Olszówka miał też poświadczyć nieprawdę w dokumentach o wydanie prawa jazdy tych kategorii.

"Poseł wypełnił wniosek o wydanie prawa jazdy kategorii A i C, załączył fotografię i orzeczenie lekarskie, udostępnił swoje dane osobowe i uiścił opłatę. Następnie nieustalona osoba podrobiła dwa zaświadczenia ośrodka szkolenia kierowców o ukończeniu szkoleń podstawowych dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A i C oraz podrobiła odbitki pieczęci i podpisy egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, na wniosku o wydanie prawa jazdy, zaświadczających o pozytywnych wynikach egzaminów państwowych na te kategorie" - zaznaczono w komunikacie.

Tak podrobione dokumenty L. przedłożył do rozpatrzenia zastępcy kierownika wydziału komunikacji i drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

Na podstawie fałszywego prawa jazdy tych kategorii Olszówka miał przystąpić do egzaminu na rozszerzoną kategorię C+E w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, który zdał z pozytywnym wynikiem.

Na tej podstawie wyłudził zaświadczenie pozwalające na prowadzenie pojazdów kategorii B+E i C+E.

Zarzuty dotyczą również posłużenie się tym fałszywym dokumentem podczas kontroli drogowej, przeprowadzonej w związku z popełnionym wykroczeniem drogowym, poprzez przedłożenie tego dokumentu funkcjonariuszowi policji - zaznaczyła prokuratura.