W czerwcu 49 proc. badanych było zadowolonych z tego, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki; 28 proc. było niezadowolonych; 23 proc. nie miało zdania - wynika z sondażu CBOS. Do zwolenników rządu zalicza się 38 proc. badanych, a do jego przeciwników 24 proc.; 33 proc. deklaruje obojętność.

Zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, wyraża 49 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt proc. w stosunku do badania z maja). Niezadowolonych z premiera jest 28 proc. respondentów (wzrost o 3 punkty). 23 proc. - spadek o 3 punkty procentowe więcej niż w maju - respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć"

Do zwolenników rządu zalicza się w czerwcu 38 proc. badanych (bez zmian). Z kolei 24 proc. respondentów deklaruje się jako przeciwnicy rządu (wzrost o 3 punkty procentowe). Obojętność wobec rządu deklaruje 33 proc. ankietowanych (spadek o 2 punkty). 5 proc. badanych - o 1 punkt proc. mniej niż w maju - nie umiało jednoznacznie określić swej postawy wobec rządu.

Reklama

CBOS zapytał też ankietowanych o ocenę działalności rządu. Dotychczasowe efekty działań obecnego gabinetu dobrze ocenia 51 proc. badanych (wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do maja), natomiast 26 proc. (bez zmian) krytycznie podsumowuje dorobek rządu. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 23 proc. badanych (spadek o 3 punkty procentowe).

Na pytanie, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej 50 proc. badanych odpowiedziało pozytywnie (wzrost o 3 punkty proc. w stosunku do sondażu z maja), 36 proc. negatywnie (wzrost o 1 punkt proc.), a 14 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (wzrost o 2 punkty proc.).

W komentarzu CBOS podkreślił, że po majowym spadku notowań rządu, w czerwcu nastąpiła korekta krytycznych ocen działalności rządu, w tym także ocen jego polityki gospodarczej.

"Po pół roku działalności gabinetu Mateusza Morawieckiego można powiedzieć, że poziom poparcia dla premiera, rządu i jego polityki jest zbliżony do tego, jaki uzyskiwał rząd Beaty Szydło, szczególnie w ostatnim półroczu swojego urzędowania. Mimo że rządowi i samemu premierowi przybywa przeciwników, nadal jednak obecna ekipa spotyka się z mniejszym krytycyzmem niż poprzedni gabinet" - czytamy w komentarzu.

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7-14 czerwca 2018 roku na liczącej 1029 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.