Szczecinianie mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany tradycyjnych pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła. W stolicy Pomorza Zachodniego ruszył miejski program Mewa.

Program zakłada likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Może to być m.in. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, na pellet lub odnawialne źródło energii. Chętni, którzy zdecydują na wzięcie udziału w programie, mogą otrzymać 55 proc. dofinansowania na ten cel z miejskiego budżetu.

Oferta jest skierowana do indywidualnych właścicieli mieszkań i domów jednorodzinnych, a także wspólnot mieszkaniowych i gminnych jednostek publicznych, firm i osób prawnych.

Aby uzyskać finansowe wsparcie należy wypełnić wniosek, który dostępny jest w internecie. Od 1 czerwca można składać wnioski w Urzędzie Miasta Szczecin, jego filii w prawobrzeżnej części miasta lub przesłać je pocztą. Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

Program Mewa działa na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Z dotacji można pokryć m.in. koszt prac związanych z demontażem palenisk węglowych, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym opinii i projektów, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie obejmie również inwestycje zrealizowane wcześniej - od 1 stycznia 2015 r.

Celem miejskiego programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji, w tym groźnych pyłów i dwutlenku węgla, których źródłem są tradycyjne piece, wciąż obecne w szczecińskich domach. Jest on realizowany w ramach programu Klimat dla Zdrowia, obejmującego działania, które mają poprawić warunki życia w Szczecinie.

Więcej informacji, a także wzory wniosków można znaleźć na stronie internetowej programu pod adresem: www.szczecin.eu/zielonemiasto w zakładce Mewa. (PAP)

Autor: Kacper Reszczyński