Z udziałem kilkuset parlamentarzystów z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także przedstawicieli krajów stowarzyszonych i obserwatorów, odbędzie się w Sejmie i Senacie w dniach 25-28 maja wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Podczas sesji plenarnej Zgromadzenia w poniedziałek głos zabiorą: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Paolo Alli oraz marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

Debata planarna będzie dotyczyła projektu deklaracji w sprawie potwierdzenia jedności i wiarygodności NATO na lipcowym szczycie Sojuszu w Brukseli.

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska w rozmowie z PAP podkreśliła, że parlamentarzyści mają do odegrania ważną i praktyczną rolę w procesie wzmacniania NATO m.in. przez wsparcie wysiłków obronnych konkretnymi rozwiązaniami legislacyjnymi na gruncie narodowym.

"Zaangażowanie kilkuset parlamentarzystów ze wszystkich państw członkowskich Sojuszu, ich rezolucje, są istotnym wkładem w przygotowanie gruntu politycznego pod decyzje, które zostaną podjęte na szczycie w Brukseli i stanowią one bezcenną okazję do promocji polskich priorytetów w NATO" - powiedziała Kopcińska.

Jak zaznaczyła, wiele zagadnień, które znajdą się w projekcie deklaracji ma pierwszorzędne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, w tym m.in.: kwestia wzmocnienie kolektywnej obrony na flance wschodniej, walka z zagrożeniami hybrydowymi ze strony Rosji oraz bezpieczeństwo energetyczne w Europie Środkowej i Wschodniej.

"Obecność 260 przedstawicieli z 29 państw sojuszniczych, delegatów z 16 krajów stowarzyszonych oraz 8 delegacji obserwatorów Zgromadzenia ma wymiar symboliczny i prestiżowy, a nade wszystko eksponuje aktywność Polski na forum NATO, nasz wkład w wysiłki sojusznicze oraz zaangażowanie międzynarodowe" - stwierdziła rzeczniczka rządu.

W piątek w południe odbędzie się briefing prasowy z udziałem przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Paolo Alli'ego, szefa polskiej delegacji do ZP NATO Marka Opioły oraz sekretarza generalnego ZP NATO Davida Hobbsa.

W sobotę odbędą się debaty w ramach: Komisji Cywilnego Wymiaru Bezpieczeństwa (CDS), Komisji Gospodarki i Bezpieczeństwa (ESC) oraz Komisji Politycznej (PC).

Podczas debaty w Komisji Cywilnego Wymiaru Bezpieczeństwa głos zabierze dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Ingibjorg Solrun Gisladottir. Odbędzie się też debata dotycząca projektu raportu na temat wspierania demokracji i praw człowieka w regionie Morza Czarnego.

Ponadto dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) Fabrice Leggeri będzie mówił o zapewnianiu bezpieczeństwa granic i koordynacji działań w tej kwestii prowadzonych przez Frontex oraz w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE.

Odbędzie się też dyskusja poświęcona Rosji i wyzwaniom z nią związanymi dla społeczności euroatlantyckiej, między innymi "zagrożeniom hybrydowym".

W ramach Komisji Gospodarki i Bezpieczeństwa wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk będzie mówił o polskiej perspektywie i polskich priorytetach w kwestii przyszłości UE w związku z Brexitem. Z kolei w ramach Komisji Politycznej szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz będzie mówił o priorytetach polskiej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa.

Omówione zostaną też projekty raportów dotyczących m.in. sytuacji na południu Europy, bezpieczeństwa Bałkanów Zachodnich oraz wyzwań dla światowego bezpieczeństwa oraz NATO związanych z działaniami Korei Północnej.

Kolejnego dnia obrad, w niedzielę, odbędzie się m.in. dyskusja panelowa w Komisji Obrony i Bezpieczeństwa z udziałem m.in. szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Adama Joksa.

W ramach Komisji Nauki i Technologii (STC) Andrzej Wilk z Ośrodka Studiów Wschodnich będzie mówił o wyzwaniach na wschodniej flance NATO. Omówiony zostanie też projekt raportu dotyczącego ingerowania Rosji w wybory i referenda w krajach członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tematem dyskusji będą też kwestie przyszłości porozumienia nuklearnego z Iranem oraz sytuacji na Półwyspie Koreańskim.

Posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO odbędzie się w trzech miejscach - sali plenarnej Sejmu, sali plenarnej Senatu oraz w Sali Kolumnowej. W Sejmie od kilku tygodni trwa protest opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka zapewnił, że Zgromadzenie "przygotowywane od wielu kwartałów" zostanie przeprowadzone "w normalnych okolicznościach". "Nie mamy zamiaru zmieniać tych miejsc. One są uzgodnione z wielomiesięcznym wyprzedzeniem" - dodał.

Zgromadzenie Parlamentarne NATO obraduje podczas dwóch sesji - wiosennej i jesiennej - odbywających się w poszczególnych państwach członkowskich. Polska delegacja do ZP NATO składa się z 12 członków oraz ich 12 zastępców, tj. 3 senatorów i 3 zastępców oraz 9 posłów i 9 zastępców.

Zgromadzenie Parlamentarne NATO zostało powołane do życia w 1955 r. Zgromadzenie jest instytucjonalnie niezależne od NATO. Celem ZP NATO jest wzmocnienie więzi między państwami należącymi do sojuszu oraz promowanie demokracji parlamentarnej, gospodarki rynkowej, kontroli parlamentarnej nad siłami zbrojnymi i polityką bezpieczeństwa.