Sejm w bloku czwartkowych głosowań uchwalił nowelizację ustawy o znakach Sił Zbrojnych RP, wprowadzającą orła wojskowego i flagę Wojsk Obrony Terytorialnej.

Za było 260 posłów, przeciw 25, a 146 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z uchwaloną nowelą ustawy orzeł Wojsk Obrony Terytorialnej jest orłem w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo, siedzący na tarczy amazonek, na której widnieje Znak Polski Walczącej ("Kotwica").

Flaga WOT ma być prostokątnym płatem czerwonej tkaniny o barwie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończonym dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku płata flagi jest umieszczony wizerunek Orła Wojsk Obrony Terytorialnej.

Akceptację dla użycia symboliki Polski Walczącej wyraziły Światowy Związek Żołnierzy AK i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej jako odrębnego rodzaju sił zbrojnych rozpoczęło się z początkiem 2017 r. Główne zadania WOT to wspieranie wojsk operacyjnych i lokalnych społeczności, także w sytuacjach klęsk żywiołowych.

Obecnie w WOT służy blisko 9 tys. żołnierzy, w tym: ponad 7 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej oraz ponad 1,6 tys. żołnierzy zawodowych.