Sejmowa Komisja Obrony Narodowej zarekomendowała Sejmowi w poniedziałek wieczorem przyjęcie projektu tzw. ustawy degradacyjnej bez merytorycznych poprawek.

Za projektem zagłosowało 17 posłów, przeciw było pięciu.

Wcześniej komisja przyjęła większość poprawek o charakterze redakcyjnym, zgłoszonych przez sejmowe Biuro Legislacyjne.

Reklama

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego ocenił, że zapis, według którego o pozbawieniu stopnia wojskowego będzie decydował szef MON możne "budzić wątpliwości" co do zgodności z konstytucją.

Wiceszef resortu obrony Wojciech Skurkiewicz zaznaczył, że przed zbadaniem przepisów danej ustawy przez Trybunał Konstytucyjny, obowiązuje "domniemanie konstytucyjności". Jak mówił, tak jest w przypadku procedowanego projektu.

Na poniedziałkowym posiedzeniu komisja nie przyjęła wniosków PO i Nowoczesnej o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz wniosku PO o powołanie podkomisji, która szczegółowo przeanalizowałaby projektowane przepisy.