Na początku stycznia przedstawię plan działania i nowe inicjatywy Komitetu Społecznego Rady Ministrów - zapowiedziała w czwartek na Twitterze przewodnicząca Komitetu wicepremier Beata Szydło. "Cieszę się, że szefując KSRM będę mogła kontynuować nasz program" - dodała.

W czwartek zostało opublikowane zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego, które formalnie powołuje Komitet Społeczny Rady Ministrów. Komitet, którego szefową została wicepremier Beata Szydło, będzie zajmował się m.in. inicjowaniem i koordynowaniem działań związanych z poprawą sytuacji rodzin i wspieraniem aktywności zawodowej w Polsce

Szydło podkreśliła, że powołanie Komitetu Społecznego RM to ważna decyzja szefa rządu.

"Przed nami dużo pracy, nowe wyzwania. Możemy wiele dobrego zrobić dla Polaków. Cieszę się, że szefując KSRM, będę mogła kontynuować nasz program" - napisała Szydło.

Zapowiedziała również, że na początku stycznia przedstawi plan działań i nowe inicjatywy Komitetu Społecznego RM.

W skład Komitetu poza wicepremier Szydło wejdą także jego wiceprzewodniczący, który zostanie powołany na wniosek Szydło przez premiera oraz szefowie resortów: rodziny, pracy i polityki społecznej; edukacji; kultury; nauki i szkolnictwa wyższego; spraw wewnętrznych i administracji; sprawiedliwości; zdrowia; rolnictwa; sportu; rozwoju i finansów; sekretarz do spraw europejskich - lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele w randze sekretarza lub wicesekretarza stanu.

Zgodnie z zarządzeniem Komitet Społeczny Rady Ministrów będzie organem pomocniczym rządu i premiera. Do jego zadań będzie należeć zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach społecznych oraz rekomendowanie ich premierowi i Radzie Ministrów.

Komitet Społeczny ma zajmować się m.in. inicjowaniem i koordynowaniem działań służących poprawie sytuacji rodzin w Polsce, w tym sytuacji demograficznej i dochodowej, społeczeństwa, jakości i warunków życia, a także służących wspieraniu aktywności zawodowej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz poprawie dostępności i poziomu usług socjalnych i opiekuńczych oraz sytuacji osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i osób starszych, w tym emerytów.