Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w niedzielę zaapelował o działania pełne determinacji na rzecz budowy świata bez broni nuklearnej, a także o podjęcie skutecznych decyzji w walce ze zmianami klimatycznymi.

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra na południową modlitwę Anioł Pański, papież powiedział: "Dzisiaj zostanie wręczona Pokojowa Nagroda Nobla Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN)".

"Uznanie to zbiega się w czasie ze Światowym Dniem Praw Człowieka, ogłoszonym przez ONZ, co podkreśla silny związek między prawami człowieka i rozbrojeniem nuklearnym" - podkreślił Franciszek. "Zaangażowanie na rzecz obrony godności wszystkich osób, szczególnie najsłabszych i najbardziej poszkodowanych, oznacza także działanie z determinacją, by zbudować świat bez broni nuklearnej" - dodał.

Papież zwrócił uwagę, że "Bóg daje nam zdolność do współpracy, by zbudować nasz wspólny dom". "Mamy wolność, inteligencję i umiejętność kierowania technologią, ograniczenia naszej władzy w służbie pokojowi i prawdziwemu postępowi" - wskazał.

Następnie nawiązał do rozpoczynającego się we wtorek szczytu klimatycznego w Paryżu "Our Planet Summit". "Dwa lata po przyjęciu porozumienia paryskiego w sprawie klimatu, szczyt ten ma na celu ponowienie zaangażowania na rzecz jego realizacji i umocnienie wspólnej strategii walki z niepokojącym zjawiskiem zmian klimatycznych" - wyjaśnił Franciszek.

"Szczerze pragnę, by ten szczyt oraz inne inicjatywy zmierzające w tym kierunku sprzyjały wyraźnemu uświadomieniu sobie konieczności podjęcia naprawdę skutecznych decyzji, by przeciwstawić się zmianom klimatycznym i jednocześnie zwalczać ubóstwo oraz promować integralny rozwój człowieka" - podkreślił papież.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)