Reklama

"Maluch plus" to ogólnopolski program, który wspiera powstawanie i rozwój instytucji opieki nad dziećmi - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Skierowany jest m.in. do samorządów.

"W roku 2017 w ramach programu +Maluch plus+ realizujemy 60 umów ze żłobkami i innymi podmiotami – to wzrost w stosunku do ubiegłego roku, gdy było ich 37. Przekazujemy na ten cel łącznie 4,3 mln zł. Sześć umów - trzy z placówkami samorządowymi i trzy z prywatnymi - dotyczy utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3; pozostałe - funkcjonowania już istniejących miejsc" – poinformował dyrektor wydziału rodziny i polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Piotr Cieplucha.

Jak podkreślił wojewoda łódzki Zbigniew Rau, na rok 2018 rząd wyasygnował na program "Maluch plus" 450 mln zł, przy czym – inaczej niż przy innych tego typu rządowych projektach - suma ta nie zostanie podzielona wstępnie na województwa.

"Procedura będzie wyglądać tak, że zainteresowane podmioty będą kierować wnioski do urzędów wojewódzkich do 17 listopada. Po ich przeanalizowaniu ministerstwo podejmie decyzję, w jakiej formie i zakresie będzie wspierać miejsca opieki" – wyjaśnił wojewoda.

O tym, jaka kwota z puli 450 mln zł przypadnie na woj. łódzkie, urzędnicy dowiedzą się w styczniu 2018 roku.

Spotkanie na temat działania programu "Maluch plus" odbyło się w prywatnym żłobku w Łodzi, który jest jego beneficjentem od 2014 roku. W placówce przebywa kilkanaścioro dzieci.

"W tym roku otrzymaliśmy środki na utworzenie nowej placówki do 30 dzieci. Wszystkie przeznaczyliśmy na remont, dodatkowo dostajemy pieniądze na utrzymanie miejsc, co będzie wsparciem dla rodziców naszych podopiecznych" - zaznaczyła dyrektorka placówki Magdalena Dziuda.

"Ta forma pomocy polskim rodzinom wynika z głębokiej świadomości, że w dzisiejszej cywilizacji oboje rodzice pracują i nie zawsze mogą wychowywać dzieci w domu" - dodał Rau.

Jak poinformował Cieplucha, sposób wydatkowania środków w ramach programu "Maluch plus" był w tym roku kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli. W Łódzkiem sprawdzono cztery gminy: Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Kiernozia i Widawa, gdzie nie stwierdzono uchybień. (PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska

edytor: Grzegorz Dyjak