140 mln zł zostanie jeszcze w tym roku przeznaczone na zakup siedziby dla Prokuratury Krajowej - przewiduje jedna z pięciu poprawek do projektu nowelizacji tegorocznego budżetu, przyjętych we wtorek przez sejmową komisję finansów publicznych.

Komisja ta we wtorek opowiedziała się za wprowadzeniem do projektu pięciu merytorycznych poprawek oraz jednej zaproponowanej przez sejmowych legislatorów.

Komisja poparła poprawkę jej przewodniczącego Jacka Sasina (PiS), która zakłada przesunięcie 140 mln zł z wydatków na sądy - w tym ponad 112 mln zł z wydatków majątkowych i bieżących resortu sprawiedliwości na sądownictwo powszechne - oraz na Sądy Apelacyjne.

Jak wyjaśnił Sasin, pieniądze te miałyby być przeznaczone na zakup budynku na siedzibę dla Prokuratury Krajowej, która obecnie mieści się w budynku wynajmowanym od jednej z wyższych uczelni. "Chodzi o to, żeby ze względu na lepsze gospodarowanie środkami finansowymi ten budynek zakupić i przystosować do zadań Prokuratury Krajowej" - mówił Sasin.

Przedstawiciele resortu sprawiedliwości zapewniali, że wszystko wskazuje na to, że na 90 proc. transakcję uda się sfinalizować jeszcze w tym roku.

Druga wprowadzona do projektu poprawka Sasina przewiduje przesunięcie 723 tys. zł z części budżetu poświęconej gospodarce morskiej na "żeglugę śródlądową". Większość tej kwoty ma zostać przeznaczona na wyposażenie nowo utworzonego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w zestaw pływający "Westerplatte II".

Odrzucona została natomiast poprawka posłów Kukiz'15 przewidująca, że 980 mln zł, które miałoby zostać przekazane dla telewizji i radia, zostałoby przeznaczone na część "Zdrowie na świadczenia wysokospecjalistyczne (...) na zwiększenie budżetu MZ celem przekazania środków na podwyżki dla pracowników służby zdrowia. Błażej Parda zapowiedział, że poprawka ta zostanie złożona jako tzw. wniosek mniejszości.

Komisja przyjęła natomiast poprawkę Sasina i Komisji Kultury i Środków Przekazu dotyczącą przesunięcia 75 mln zł w wydatkach zaplanowanych na kulturę. W uzasadnieniu do tej poprawki napisano, że kwota ta ma zostać przeznaczona m.in. na regulację kwestii związanych z przejęciem zbiorów byłego Muzeum Techniki NOT w Warszawie przez Narodowe Muzeum Techniki, zakup Folwarku Wschodniego przy Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, czy zakup historycznego szpitala przy ul. Siennej w Warszawie na potrzeby Muzeum Getta Warszawskiego, a także zakup Pałacu Lubomirskich w Lublinie na Muzeum Kresów.

Część pieniędzy objętych tą poprawką ma zostać przeznaczona na "potrzeby dofinansowania inwestycji instytucji kultury działających w obszarze filmu podległych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego związanych z rozwojem polskiego rynku filmowego i kultury filmowej (...)". Dofinansowane mają też zostać inwestycje uczelni artystycznych działających w obszarze filmu i kultury filmowej.

Komisja pozytywnie odniosła się też do poprawki Sasina dotyczącej przesunięcia w ramach budżetu na kulturę 4,5 mln zł. Kwota pochodząca z wydatków bieżących jednostek budżetowych zostanie przekazana na dofinansowanie działalności muzeów i archiwów państwowych.

Wprowadzono też poprawkę Sasina, która przewiduje przesunięcie 1 mln zł w części budżetu dotyczącej gospodarki. Pieniądze te mają zostać przekazane na dotację celową dla Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w związku z tym, że ma on uzyskać status państwowego instytutu badawczego.

Poseł Krystyna Skowrońska (PO) pytała, czy zmiana statusu nie ma na celu zwolnienie pracowników tej instytucji po to, by zatrudnić nowych. Wskazała, że dotychczas nigdy nie przeznaczano środków na coś, czego jeszcze nie ma.

Wiceminister finansów Teresa Czerwińska wyjaśniła, że rozporządzenie dotyczące nadania nowego statutu instytutowi zostało już podpisane i czeka na publikację. Natomiast przedstawiciel resortu rozwoju tłumaczył, że obecnie w instytucie pracuje około 100 pracowników i zapewnił, że "nie ma planów masowych zwolnień w instytucie".

"Jest jedynie kwestia zatrudnienia osób, które będą w stanie realizować zadania zlecane państwowemu instytutowi badawczemu takie m.in. jak monitoring przedsiębiorstw usługowych w Polsce, potencjał eksportowy polskich przedsiębiorstw przemysłowych, przygotowanie modeli polityk regionalnych (...)" - poinformował. Dodał, że w Polsce nie ma ani jednego państwowego instytutu badawczego zajmującego się problematyką makroekonomiczną, czy ekonomiczną i jest to jedyny powód przekształcenia.

Podczas pierwszego czytania wiceminister Czerwińska mówiła, że nowelizacja budżetu na 2017 rok (oraz powiązana z nią nowelizacja tzw. ustawy okołobudżetowej) nie jest rezultatem, jak to bywało w przeszłości, z "istotnych niedoborów w budżecie państwa".

"Ta nowelizacja nie wiąże się z rewizją strony dochodowej budżetu państwa, podstawowe wielkości pozostają bez zmian" - powiedziała Czerwińska. Dochody pozostawiono zatem na poziomie ok. 325,4 mld zł, wydatki – ok. 384,7 mld zł, deficyt – ok. 59,3 mld zł.

Dodała, że jedynie "zmienia się struktura wydatków budżetu państwa". Jest to możliwe, mówiła, dzięki oszczędnościom budżetowym, m.in. mniejszym dotacjom z budżetu państwa na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, w wyniku bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, która wpłynęła na wzrost wpływów składek na ubezpieczenia społeczne. Drugi powód oszczędności to efekt niższego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. i związanej z tym redukcji składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 roku.

W sumie w wyniku oszczędności limit wydatków zwiększa się o 9,4 mld zł.

Zaoszczędzone środki mają być przede wszystkim wykorzystane m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów-górników. Jeszcze w tym roku pieniądze otrzyma ok. 235 tys. osób. Ma na to trafić ok. 2,3 mld zł, natomiast generalnie sektor górniczy ma otrzymać 3,2 mld zł (około 1 miliarda zł ma trafić na restrukturyzację kopalń).

Z dodatkowych środków ma być także sfinansowane zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-2017 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych.

Na ten ostatni cel ma trafić kwota 980 mln zł. Kwota taka ma być przekazana, mówiła Czerwińska, do "publicznej radiofonii i telewizji na realizację zadań misji publicznej". W sumie dla resortu kultury ma trafić 1,2 mld zł.

W projektowanej nowelizacji przewidziano również utworzenie także nowej rezerwy celowej w wysokości 316,9 mln zł m.in. na program "Rodzina 500 plus". Utworzona ma być także rezerwa celowa na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych (podstawowych i średnich), zapewniających uczniom poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (udzielanych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną). Będzie to ok. 88 mln zł.

Ponadto, zgodnie z projektem, minister rozwoju przeznaczy dodatkowe środki na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację zadań zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (w sumie 1,9 mld zł). Dokapitalizowany ma być także Bank Gospodarstwa Krajowego (1,5 mld zł). (PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Bożena Dymkowska