Myślę, że podczas ostatniego wysłuchania przed Trybunałem Sprawiedliwości ws. wycinki prowadzonej w Puszczy Białowieskiej nastąpiło zrozumienie polskiego stanowiska w tej sprawie - powiedział w piątek minister środowiska Jan Szyszko.

W ubiegłym tygodniu przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu odbyło się wysłuchanie, które dotyczyło środka tymczasowego, czyli nakazu natychmiastowego wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Na 12 grudnia zaplanowano kolejne posiedzenie, tym razem dotyczące już istoty sporu między Polską i Komisją Europejską co do tego, czy zwiększona wycinka narusza postanowienia dyrektyw ptasiej i siedliskowej.

Szyszko, pytany w radiowych Sygnałach Dnia o tę sprawę ocenił, że ws. wycinki "Polska ma 100 proc. racji". Jego zdaniem, "podczas wysłuchania nastąpiło zrozumienie polskiego stanowiska". Dopytywany, czy możliwe jest, by UE zażądała od Polski ograniczenia dostępu do puszczy odparł, że "w obowiązującym prawie jest to niemożliwe".

"Puszczy nie należy zamknąć tylko należy ją ratować. Puszcza Białowieska to obszar Natura 2000, a w tym obszarze trzeba zachować to, co zostało wyznaczone, czyli układ siedlisk ważnych dla Unii Europejskiej jak również gatunki w nich występujące" - mówił minister.

6-17 listopada w Bonn będzie się odbywał szczyt klimatyczny ONZ - COP23. Szyszko został zapytany, czy mogą zapaść na nim decyzje niekorzystne dla Polski, dotyczące np. ograniczenia emisji dwutlenku węgla. "Cała polityka zmierza w tym kierunku, żeby dokonać zmniejszenia tempa wzrostu koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze; jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie" - ocenił.

Podkreślił, że Polsce udało się już doprowadzić do "ogromnej redukcji gazów cieplarnianych". Dodał, że to m.in. zasługa "świetnie zorganizowanych Lasów Państwowych".

Puszcza Białowieska jest jednym z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Europy i Polski. Po stronie polskiej zajmuje ok. 60 tys. ha, z czego ok. 10 tys. ha stanowi Białowieski Park Narodowy. Pozostałą część zajmują trzy nadleśnictwa (Browsk, Hajnówka, Białowieża), w których od zawsze prowadzi się zrównoważoną gospodarkę leśną.