Organy i podmioty współpracujące z ministrem kultury ws. restytucji dóbr kultury, np. policja, będą wskazywać mu jednostki, które będą bezpośrednio współpracować z MKiDN - zakłada przyjęte we wtorek przez rząd rozporządzenie.

O przyjęciu rozporządzenia w sprawie współpracy dotyczącej restytucji dóbr kultury - w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej - przedłożonego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, poinformował we wtorek CIR.

Jak podkreślono w komunikacie rozporządzenie "zapewni prawidłową współpracę i koordynację działań związanych z restytucją (odzyskiwaniem) dóbr kultury".

W rozporządzeniu zapisano m.in., że organy i podmioty współpracujące z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w sprawach restytucji dóbr kultury (czyli inni członkowie Rady Ministrów, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie, prokuratura, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna) będą wskazywać mu jednostki, komórki organizacyjne oraz upoważnionych funkcjonariuszy lub pracowników, którzy będą działać bezpośrednio z komórką organizacyjną ministra, realizującą zadania związane z restytucją dóbr kultury.

Rozporządzenie przewiduje możliwość powoływania grup zadaniowych, w skład których wchodziliby wyznaczeni na wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego przedstawiciele poszczególnych podmiotów oraz organów współpracujących w celu odzyskania konkretnego dobra kultury.

CIR informuje także, że w rozporządzeniu wskazano m.in., że policja ma "zapewniać asystę osobom wyznaczonym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego do przeprowadzenia oględzin dobra kultury objętego restytucją lub uczestniczącym w czynnościach zabezpieczenia tego dobra, w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa lub obawy ukrycia, uszkodzenia albo zniszczenia dobra kultury".

"Policja ma również zapewnić wsparcie, jeśli chodzi o ochronę przemieszczania się na terytorium Polski dóbr kultury odzyskanych w ramach restytucji" - wskazało CIR.

Rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

edytor: Agata Zbieg